H.C. Hansen var en sentral skikkelse i det industrielle miljøet i Telemark. I tillegg til Laugstol Bruk eide og drev blant annet møller, treforedlingsindustri og jernsmelteri.
 

Gratulasjoner fra konsernsjefen

I dag, fredag 22. september, har konsernsjef Knut Barland vært til stede og hedret H.C. Hansen ved avdukingen av en byste av strømpioneren i Laugstolparken i Skien. 

- I 1885 var Laugstol landets første elektrisitetsverk som solgte strøm til alminnelige abonnenter, konstaterte Barland og dro samtidig frem litt kraftkuriosa. 

- Den gang var prisen på om lag 50 øre per kilowattime. Omregnet til dagens priser betyr det at strømmen kostet 37 kroner per kilowattime, så det var nok ikke mannen i gata som fikk elektrisk lys først. 
 

- Kan ikke overvurderes

Hansen var også med og grunnla Skien brukseierforening og var sentral i reguleringen av Møsvatn. Dette la etter hvert grunnlaget for kraftutbyggingen og industrietableringen til Norsk Hydro på Rjukan.

- Det disse pionerene har hatt av betydning for utviklingen av byen, fylket og landet kan ikke overvurderes. I dag baseres vår velferd i stor grad på tilgang på fornybar energi, for industri, for privat forbruk og i stadig økende grad i transportsektoren, sa Barland til godt og vel 80 fremmøtte.

En tilsvarende byste av H.C. Hansen blir avduket på Møsvatndammen i morgen, 23. september.

Cirka 80 personer dukket opp til avdukingen i Laugstolparken. FOTO: KRISTIAN NORHEIM.