Skagerak Energi fortsetter samarbeidet med Hold Norge Rent i to nye år. Samarbeidet startet allerede i 2012 knyttet til Strandryddedagen. Siden da har Hold Norge Rent vokst, og organisasjonen er i dag en sentral aktør innen arbeidet mot marin forsøpling.

- Samarbeidet med Skagerak Energi er viktig for oss, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbrandsen. Vi er avhengige av støtte fra næringslivet for å kunne drive det viktige arbeidet mot marin forsøpling.

- Forsøplingen av havet er et stort problem som stadig flere får opp øynene for. Ikke minst har politikere fra mange partier tatt tak i problemstillingen, og innsatsen har økt kraftig de siste årene. Det sier kommunikasjonssjef i Skagerak Energi, Thor Bjørn Omnes, som også er styremedlem i Hold Norge Rent. 
 

Landets flotteste kyst

Husk å rydde en strand 6. mai

- Vestfold og Telemark har landets flotteste kyststripe. Derfor gir det umiddelbar mening å støtte arbeidet med å ta vare på dette. Men det er viktig å se det store perspektivet også, nemlig at forsøplingen av havene er et kjempeproblem som vi alle har interesse av å arbeide imot, sier Omnes.

Forsøpling i havet truer både dyr og mennesker. Samtidig er forsøpling negativt for friluftsliv og turisme og påfører samfunnet store kostnader både i forbindelse med materielle skader og i tilknytting til opprydding.

- Regelmessig og kontinuerlig strandrydding er et meget effektivt tiltak både for å fjerne avfall før det havner i havet og for å plukke opp avfall før det føres tilbake ut på havet, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Husk å rydde en strand 6. mai

Jo oftere det ryddes, jo mer marint avfall vil fanges opp, og Hold Norge Rent jobber systematisk med å legge til rette for mer rydding i Norge.

- Vi håper jo spesielt at folk i Vestfold og Telemark tar utfordringen og rydder i sine områder. Og aller helst at de registrerer ryddeaksjonen sin på holdnorgerent.no, sånn at funn av avfall blir registrert, avslutter Omnes.