Kundene vil oppleve kun mindre endringer i nettleien som følge av prosjektet.

- Jeg kan ikke si et eksakt beløp for hvor mye nettleien vil øke, fordi det er de samlete investeringer i nettet som inngår i denne beregningen, men vi anslår at effekten av AMS vil ligge i området 200-250 kroner per år, sier prosjektleder Michael Rapp.

- Men vi kan forvente at den vil øke fordi vi går inn i en fase hvor investeringsvolumet økes for å gjøre strømnettet klart for fremtiden, sier han. 

Les også - Hva er fordelen med nye målere? 
 

Riktige tall fra måler til faktura

I sosiale medier har også enkelte gitt uttrykk for at strømregningen har økt dramatisk etter at de nye smartmålerne er installert. Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi sier at de aller fleste av disse tilfellene lar seg forklare på naturlig vis.

- Vi forventer imidlertid at kunder som ikke har lest av måleren sin på lang tid, kan få en overraskelse ved målerbyttet, sier Omnes.- Vi har ikke hatt slike tilfeller i eget nett, og har god kontakt med de største nettselskapene i landet. Ingen jeg kjenner til har verifiserte tilfeller av løpske målere, sier Omnes.

Europower Faksimilie

Michael Rapp bekrefter det Omnes sier. Når kunden selv ikke har lest av måleren, har Skagerak stipulert strømforbruket. 

- Når kunden ikke leser av måleren, må vi estimere forbruket. Det hender at vårt estimat har vært for lavt, forklarer han. Og hvis vi måtte estimere over lang tid, så slår dette ut i et større avvik nå.

- Nå som de nye smartmålerne kommer skal ikke kundene lenger lese av strømmen selv, og Rapp sier det vil resultere i helt korrekte strømregninger hver gang. Men dersom du som kunde har lest av strømmen regelmessig og allikevel opplever å få en markant høyere strømregning, må du melde fra til Skagerak Nett. Da vil de undersøke saken.

- Heller ikke vi kan utelukke feil, sier Rapp, men sannsynligheten for dette er svært lav.

Skagerak Nett har alltid hatt gode rutiner for kontroll med målerparken. Dette vil de fortsette med også framover.

- Dette er vekta vår, sier Omnes. Vi er avhengig av at disse tingene fungerer godt og måler riktig over tid. Derfor har vi lagt ned store ressurser i å sikre kvaliteten på hele kjeden, fra forbruk til faktura. 
 

Største investering

Prosjektet med de nye AMS-målerne er det største i Skagerak Netts historie. Hvert målepunkt koster selskapet 3.000 kroner. Dette er med alle kostnader, som innkjøp av system og målere, samt montering og administrasjonskostnader. Totalt er det cirka 185.000 målere som skal ut til kundene. Prosjektet har altså et budsjett på rundt en halv milliard kroner. 

- Dette er den største enkeltinvesteringen vi har gjort i Skagerak Nett, forteller Rapp.

Tallene ligger tett opp til det NVE har kalkulert med at det skal koste, og for å sikre at de holder seg innenfor budsjettene, har Skagerak Nett avtalt fastpris i kontraktene de har inngått, der det er mulig. 

Les også: