I varmesentralene både i Skien og Tønsberg har målbevisste og initiativrike medarbeidere klart å fininnstille driften slik at produksjonen skjer mest mulig effektivt. Disse tiltakene har gjort at selskapet får vesentlig mer energi av biokjelene enn hva produsenten har beskrevet og garantert. 

- Den forbedrede ytelsen betyr at vi kan redusere behovet for å bruke olje og gass, noe som gir et vesentlig pluss både i lønnsomhet og i miljøregnskapet, humrer en fornøyd Svein Morten Rogn, direktør i Skagerak Varme. 
 

Sikkerheten er ivaretatt

Han påpeker at denne merytelsen ikke går ut over sikkerheten eller andre krav til anleggene.

- Dette er gode bidrag i "jakten på ett-øringen"-satsingen vår og dyktig gjort av driftsavdelingen. Ikke minst er det et godt bidrag til forbedringsprogrammet som konsernet har igangsatt, avslutter Svein Morten Rogn, varmedirektøren, bamblingen og den tidligere økonomisjefen.  Joda, fokus på kroner og øre har han utvilsomt i blodet!

For et selskap med et salg av drøyt 100 GWh energi vil en besparelse på ett øre per GWh gi én million mer på bunnlinjen. Målet er å finne slike ettøringer i alle deler av selskapet og gradvis styrke inntjeningen.