Siden 2007 har Skagerak Energi samarbeidet med Strømmestiftelsen om utviklingsarbeid i Kenya. De første årene var arbeidet konsentrert om å hjelpe mennesker ut av slummen i Nairobi. I den forbindelse ble landsbyen Kaputei bygget utenfor Nairobi.

Lese mer om Kaputei og Jamii Bora her

Sammen med organisasjonen Basecamp Foundation jobber Strømmestiftelsen og Skagerak Energi nå med å bedre levekårene for Masaiene i den delen av Masai Mara som kalles Naboisho Conservancy.

Les mer om Naboisho her
 

Mara Girls Leadership School

Mara Girls Leadership School åpnet for de første elevene i januar i år. Da flyttet 16 jenter inn i det som skal bli en 3-årig utdanning. Skolen følger læreplanene slik andre skoler i Kenya gjør. I tillegg får jentene opplæring innen blant annet ledelse, helse og hygiene. Målet er at disse jentene skal utdanne seg videre, og bli viktige ressurspersoner for sine landsbyer og grupper.

Jentene som slipper inn på skolen nær Talek er i alderen 11-14 år. De er håndplukket blant en stor søkermasse fordi de har potensiale til å gjøre en forskjell. Allerede fra oppstart får alle jentene sine spesielle ansvarsområder som de følger opp. De lærer på denne måten å ta ansvar for seg selv og sine medelever, og å ta vare på ting omkring seg.

Neste år kommer en ny gruppe på 16 inn på skolen, og etter 3 år er skolen full. Da vil det være 48 elever her. 

Kostnadene for å drifte skolen dekkes i hovedsak av sponsorer, mens jentenes familie selv må dekke 10%.
 

Skolen

Skolebygningen ble åpnet høsten 2016 av konserndirektør Barbro Malmgren. Den er inspirert av Masaienes landsbyer og inneholder i tillegg til skolerom også sovesaler, kjøkken og samlingsrom.

Les mer om skolen og åpningen her

Utendørs finner vi et eget hjørne for å løse konflikter, og en egen plass for stillhet og ettertanke. Det er også rikelig med områder for volleyball, fotball og andre typer idrett.


På benken for konfliktøsning (t.v) ser man hverandre i øynene, og løser problemer som måtte oppstå. En av jentene måtte innrømme å ha sittet der en del ganger. På benken for kontemplasjon skal man sitte stille rygg mot rygg.  På benken for konfliktøsning (t.v) ser man hverandre i øynene, og løser problemer som måtte oppstå. En av jentene måtte innrømme å ha sittet der en del ganger. På benken for kontemplasjon skal man sitte stille rygg mot rygg.  På benken for konfliktøsning (t.v) ser man hverandre i øynene, og løser problemer som måtte oppstå. En av jentene måtte innrømme å ha sittet der en del ganger. På benken for kontemplasjon skal man sitte stille rygg mot rygg.

På benken for konfliktøsning (t.v) ser man hverandre i øynene, og løser problemer som måtte oppstå. En av jentene måtte innrømme å ha sittet der en del ganger. På benken for kontemplasjon skal man sitte stille rygg mot rygg. Fotograf: Thor Bjørn Omnes

Det er montert et stort solcelleanlegg som forsyner skolen med fornybar energi, og en stor vannbeholder er under bygging.

Da vi var på besøk ble vi invitert med på treplanting. Dette er en symbolsk handling som symboliserer nærheten til og viktigheten av å ta vare på naturen.

    Planter trær: Skagerak Energis Anne Bakke Aasen, Inger Beathe Nilsen og Thor Bjørn Omnes planter trær sammen med elever fra Mara Girl's Leadership School. Fotograf: Thor Bjørn Omnes / Lars Lindquist  Planter trær: Skagerak Energis Anne Bakke Aasen, Inger Beathe Nilsen og Thor Bjørn Omnes planter trær sammen med elever fra Mara Girl's Leadership School.  Planter trær: Skagerak Energis Anne Bakke Aasen, Inger Beathe Nilsen og Thor Bjørn Omnes planter trær sammen med elever fra Mara Girl's Leadership School.

Planter trær: Skagerak Energis Anne Bakke Aasen, Inger Beathe Nilsen og Thor Bjørn Omnes planter trær sammen med elever fra Mara Girl's Leadership School. Fotograf: Thor Bjørn Omnes / Lars Lindquist