Skagerak Energilab er et samarbeid mellom Kontorbygg AS som eier av deler av bygningsmassen, Odds Ballklubb og Skagerak Energi. Anlegget skal lokaliseres på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd. Det skal legges solceller på takene på arenaen og monteres et batteri på ca 1MWh i tilknytning til dette. Skagerak Energi har identifisert en rekke FOU-prosjekter i tilknytning til anlegget. Solcelleanlegget har en beregnet effekt på 800 kW(peak), og vil produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 25 boliger.

- Energibransjen er i utvikling, både innen produksjon og distribusjon. Skagerak Energi er opptatt av å bygge relevant kompetanse om alle forhold som kan påvirke de markedene vi er inne i. Derfor blir Skagerak Energilab et viktig prosjekt for oss. Gjennom dette skal vi skaffe oss praktisk erfaring med hvordan slik lokal produksjon spiller sammen med det etablerte nettet omkring, sier Knut Barland, konsernsjef i Skagerak Energi.

Skagerak Arena har en forbruksprofil som er perfekt for formålet. Her er det en jevn belastning gjennom uken, før man annenhver søndag slår på flomlyset, og flerdobler effektuttaket i noen timer. Det gir utfordringer det er interessant å studere i ett nett-perspektiv.
 

Viktig FoU-satsing

For Skagerak Energi blir anlegget en viktig arena for å lære. Her vil man dokumentere hvordan produksjon fra store solcelleanlegg påvirker omgivelsene, og også hvordan man kan bruke batteriteknologi til å flate ut effekttopper i nettet. Det er også identifisert utfordringer som går på det regulatoriske.

- Dette er vår største FOU-satsing, og det er en klar ambisjon at vi skal bruke anlegget i FOU-arbeid på flere nivå i årene som kommer, sier Knut Barland.

I tillegg til egne FoU-aktiviteter i Skagerak EnergiLab vil anlegget også inngå i Skageraks bidrag i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. De mest sentrale her er prosjektet Integer, hvor det forskes på bruksområder for energilager i nettet, og det omfattende forskningssenteret CINELDI hvor anlegget vil kunne bidra med verdifull erfaring i flere sammenhenger. 
 

Avhenger av Enova-støtte

De tre partene i prosjektet, Kontorpartner, Odd og Skagerak Energi har underskrevet en intensjonsavtale for prosjektet, som har en ramme på om lag 20 millioner kroner.

- Vi kommer til å bruke mye FOU-midler på prosjektet, men er avhengig av at Enova også blir med, sier Barland, som har godt håp om at nettopp det ønsket går i oppfyllelse.

Enova har så langt bidratt med 500.000 kroner i utredningen av prosjektet.
 

Europas grønneste fotballklubb

Odd har i flere år hatt en miljøprofil. De var først med kildesortering på stadion, først med hurtiglader for elbil, og jobber målrettet for å fremme klimavennlig transport for publikum til og fra sine kamper. 

For klubbens leder, Einar håndlykken, er dette et skritt nærmere realisering av en drøm.

- Dette har vi snakket om i flere år nå, og at vi nå har fått på plass en intensjonsavtale er helt fantastisk. Odd ønsker å være et forbilde innen klima- og miljø, og dette blir perfekt match, sier han.