Løvenskiold Fossum Kraft (LFK) bygde sitt eget høyspentnett tidlig på 60-tallet for å transportere kraft ut fra sine fem kraftverk Fossum, Aas, Slettevann, Mo og Flittig.

 LFKs nett har delvis vært integrert i Skageraks eksisterende nett, og det var derfor naturlig å overta nettet da LFK ønsket og selge.

Geir Kristoffersen

- Løvenskiold Fossum ønsket å selge nettet for å konsentrere seg om kraftproduksjon, forteller Geir Kristoffersen prosjektleder for prosessen i Skagerak Nett.

Før overtakelsen gjennomførte Skagerak Nett befaring av nettet for å få oversikt over tilstanden. 

- Kvaliteten på nettet var ganske god, dog med noen forventede avvik ettersom nettet har såpass høy alder, opplyser Geir.
 

Fakta om nettet

Nettet strekker seg fra Myren næringsområde, hvor det er utveksling med Skageraks nett, og opp til Svanstul hyttefelt. Total mengde nett er ca 16 km 22 kV luftnett og ca 16 km kabel, samt 3-400 m 11 kV kabel på Myren. LFK har forsynt 70 - 80 kunder med strøm, blant annet Politihuset, Skatt Sør, Meny og flere andre kunder på Myren i Skien, i tillegg til flere hyttekunder på Svanstul.
 

Integrert i våre nettsystemer

I perioden fra kontrakten ble undertegnet er nettet dokumentert i nettinformasjonssystemet Trimble NIS. Noen feil og mangler er utbedret, og driftsmerking er endret til Skageraks standard.

- Mange ansatte har vært involvert i prosessen, ikke minst miljøet som har jobbet med overføringen av kundene.

Fra avtalen ble signert i fjor og frem til nå har LFK fortsatt å ha ansvar for feilretting og vedlikehold av nettet.

- Fra 10. januar i år overtok Skagerak Nett driftslederansvar og vakt med egne mannskaper, avslutter Geir Kristoffersen.