Skagerak støtter mange aktiviteter innenfor idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål i regionen. Odd og Larvik Håndball er de mest kjente engasjementene på idrettsfronten, mens Porsgrunn Internasjonale teaterfestival, Skagerakfestivalene og Parkjazz er eksempler fra kultursiden. På denne måten ønsker vi å bidra til vekst og utvikling i regionen vår.
 

Støtter idrett og kultur

I tillegg til de store løpende samarbeidsavtalene Skagerak har, ønsker vi å bidra med økonomisk støtte til lag og foreninger.

- Vi har vært en bidragsyter til lag og foreninger i området vårt i mange år allerede, men nå forenkler vi registreringen av henvendelser og ikke minst den interne behandlingen av søknadene, forteller kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Ukentlig mottar Skagerak flere henvendelser om økonomisk støtte, som krever oppfølging. Fremtidige sponsorhenvendelser vil bli kanalisert via websidene våre, og bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp.

 

To kategorier

I 2017 tildeler vi midler i to forskjellige kategorier:

  • Idrett: Vi deler ut 20 draktsett på våren, begrenset oppad til kr. 5.000,- pr. sett. Søknadsfrist 1. mars.
  • Kultur: Støtte til ulike kulturaktiviteter. Vi gir ut 20 stipend a kr. 5.000,-. Søknadsfrist 1. september.

Tiltak mot barn og unge prioriteres. Søkerne/tiltakene bør være registrerte/ha adresse i Vestfold eller Telemark. Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrev fra Skageraknytt.no, så går du ikke glipp av noe.
 

Tildeling

Alle som har registrert sin søknad via skagerakenergi.no og som oppfyller kriteriene, er med i loddtrekningen om tildeling av sponsormidler.

- Vi ønsker åpenhet om hvem som mottar støtte fra oss. Derfor vil vi offentliggjøre tildelingen bl.a. på web og i sosiale medier, avslutter kommunikasjonssjefen.