Myndighetene har pålagt alle nettselskaper å innføre avansert måle- og styringssystem, forkortet AMS, innen 2019. Det betyr at dagens strømmålere skal byttes ut med nye digitale målere som kommuniserer direkte med nettselskapet.

Cirka 400 pilotkunder i Skageraks nettområde har allerede fått den nye måleren installert og innsamling av deres måleverdier fungerer stort sett bra.

Michael Rapp

- Erfaringene fra pilotprosjektene har vært gode og vi tar dem med oss før utrullingen starter for fullt i mai, forteller Michael Rapp prosjektleder fra AMS prosjektet i Skagerak Nett.

- Vi har delt Skageraks nettområdet inn i 19 etapper med pluss minus 10 000 målermontasjer i hver etappe som varer over to måneder hver.

Dato for bytte av måler

Skagerak Nett vil i god tid før planlagt målerbytte informere kundene om fremdrift og komme med forslag til dato for bytte av måler. Dato for målerbytte kan endres hvis foreslått tidspunkt ikke passer.
 

Eltel bytter måleren

Montører fra Eltel Networks vil bytte målere på vegne av Skagerak innenfor et fastsatt tidsrom på to timer. Selve målerbyttet tar mellom 20 og 30 minutter.


 

Fremdrift

Fullskala utrulling av AMS målere er planlagt i følgende etapper:Tabell, fremdrift montasje

Innen 1.1.2019 skal alle Skageraks nettkunder ha fått ny AMS-måler. 

Mer informasjon om AMS 

finner du på skagerakenergi.no. På nettsiden vil vi etterhvert legge ut et kart som viser planlagt utrulling i de forskjellige områdene.

NB. Det kan bli endringer i planene/fremdriften i tabellen.

På våre Facebook sider legger vi ut informasjon om AMS og fremdriften i utrullingen fortløpende.

Følg oss gjerne:)