Kundene vil oppleve flere fordeler når det nye AMS-systemet er på plass, og forbedring av hele prosessen rundt feilmelding er en av dem.

- I enkelte tilfeller kan vi ha montører på vei ut for å rette opp feilen før kunden selv har oppdaget den, sier Erik Frikstad, prosjektleder for nettnytte i Skagerak Nett.

I dag er det gjerne slik at når det blir mørkt i stua, så plukker kunden opp telefonen og melder inn feilen. Dette er altså snart historie. 
 

Bedre kunnskap

De smarte strømmålerne er en digital boks du får plassert i sikringsskapet ditt der du bor. Boksen skal erstatte måleren du har i dag.  Med den nye måleren måles strømforbruket ditt kontinuerlig, og hver eneste time blir forbruket rapportert inn til Skagerak. Innrapporteringen skjer uten at du som kunde trenger å gjøre noe aktivt.

- Dette systemet vil gi oss en kunnskap om nettet vårt som er langt bedre enn vi har hatt tidligere, forteller Dag Arne Danielsen, fagsjef for måling i Skagerak Nett.

Målerne gir selskapet en mye bedre oversikt over eget nett, og det igjen fører til en betraktelig bedre presisjon og kvalitet på tjenestene som leveres. Alt takket være den nye boksen du skal få i sikringsskapet ditt.
 

Slipper å leite

Informasjonen Skagerak Energi får inn fra målerne i de tusen hjem, skal blant annet brukes til å gi kundene en nøyaktig strømregning hver gang. Stipulering av manglende avlesninger blir historie. Dataene boksen sender fra seg, forteller ikke Skagerak om det er kaffetrakteren, tv eller oppvaskmaskinen du bruker. Men det den absolutt melder fra om, er altså feil i nettet.

- Det betyr at vi kan agere raskere, sier Erik Frikstad, prosjektleder for nettnytte i Skagerak Nett.
Slik som det er i dag, bruker montørene tid på å lokalisere hvor feilen ligger. Kombinert med målinger som hentes fra nettstasjonene, vil montørene kunne komme raskere ut for å rette feil.

En annen gevinst for kundene er at man vil være ajour med strømregningen hele tiden.

- Informasjonen vi får inn, vil vi bruke til å gi kundene en korrekt avregning for aktuell periode, uten at vi trenger å stipulere målerstander som tidligere sier Danielsen.
 

Varsles umiddelbart

Når jordfeil oppstår, kan det få alvorlige konsekvenser. Dersom du ikke har jordfeilbryter installert, så kobler ikke strømmen ut når uhellet er ute.

- Med det nye systemet vil vi bli varslet med en gang når jordfeil oppstår, sier Danielsen.

- Det betyr at vi raskt kan formidle dette til kunden for videre håndtering, avslutter han.

Les også: Nå kommer AMS målerne