Tidligere i mars vedtok bystyret i Skien å takke ja til et tilbud om 2,6 millioner kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet. Dermed gav politikerne et rungende JA til etablering av en ny fyllestasjon for biogass i Skien.
 

Øremerkede midler

Miljødirektoratet har øremerkede midler, som skal disponeres for å øke andelen av kjøretøy som går på miljøvennlig drivstoff, som kommuner og fylkeskommuner kan søke om. Disse midlene skal i fremtiden gi flere i området vårt mulighet til å kjøre med "matavfall på tanken".

Fire områder fikk i denne omgangen støtte til etablering av fyllestasjoner for biogass; Buskerud fylkeskommune, Horten, Larvik og Skien kommuner.

Tønsberg, Porsgrunn og Bamble har søkt om midler til fyllestasjoner i potten for 2017. 

- Det er gledelig at Skien kommune sa ja til å benytte støtten de har fått. Dette åpner opp muligheten for at også tungtrafikk i denne regionen kan benytte miljøvennlig og klimanøytral biogass. Vi ser allerede en positiv etterspørsel etter dette produktet blant lastebilnæringen, sier adm. direktør i Skagerak Naturgass, Frode Halvorsen. 
 

Fyllestasjon på Rabben

Kommunens første fyllestasjon ble åpnet på Rabben på Tollnes 23. juni 2016 og er Telemarks eneste fyllestasjon for biogass. Stasjonen sørger for miljøvennlig drivstoff til 25 busser og 12 renovasjonsbiler som daglig trafikkerer i regionen vår.
 

Kjører 500 meter på 2 kg matavfall

En biogassbuss kan kjøre 500 meter på 2 kg matavfall helt uten at noen svinger med tryllestaven. Utvilsomt kan matrester gi oss et bedre miljø og et positivt bidrag til det grønne skiftet.

Pr. i dag er det bare fyllestasjonen på Rygg ved Tønsberg som kan benyttes av publikum. Fyllestasjonen på Rabben og på Rygg eies av Skagerak Energi. 

- Nå er det opp til administrasjonen i Skien kommune å få fortgang i etableringen. En forutsetning for å få tilskudd til dette arbeidet er at kommunen selv konverterer deler av bilparken til biogassdrift. Fra vår side er vi utvilsomt klare til å ta fatt på oppdraget med byggingen av infrastruktur og fyllestasjon, avslutter Frode Halvorsen.