Olsen ble valgt til styreleder på en ekstraordinær generalforsamling 28.september og ser frem til å gå løs på vervet som styreleder.

- Fjordkraft er et fantastisk selskap og en sterk merkevare, som har vist god utvikling og svært gode resultater over lang tid. Det at både kunder, ansatte og eiere er fornøyde, gjør seg ikke selv, sier han.
 

Viktig investering for Skagerak Energi

I Skagerak Energis formålsparagraf kan man blant annet lese;

”Selskapets (Skagerak Energi) virksomhet er produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet som har tilknytning til dette, herunder deltakelse i andre selskaper.”

Fjordkraft AS ble etablert ved fusjonen av omsetningsvirksomheten i Skagerak Energi og BKK i 2001, og eierne ble BKK med 48,85 %, Skagerak Energi med 48 % og Statkraft med 3,15 %.

I ettertid kan man se at dette har vært en svært vellykket samling der man har utviklet en sterk markedsposisjon, med vesentlige konkurransefortrinn som har gitt lønnsomme arbeidsplasser og meget god verdiutvikling og store utbytter for eierne. 

I fjor hadde Fjordkraft et resultat på omlag 230 millioner kroner. Cirka 115 av disse inngår i Skagerak Energis resultater, og har en stor betydning for lønnsomheten til konsernet.

- Fjordkraft er en stor, viktig og strategisk investering, sier investeringsdirektøren.
 

Berømmer ledelsen

Fjordkraft er god på sin kjernevirksomhet; salg av strøm til kunder. De får stadig flere kunder, kundene er svært fornøyde og de tjener gode penger. Dette er resultat av målrettet arbeid med salg og markedsføring, automatisering og produktutvikling mot både privatkunder, bedriftskunder og alliansepartnere. 

Nå ønsker han å bruke tida som styreleder på å legge til rette for at selskapet skal kunne fortsette sin positive utvikling i et marked som er i stor forandring.

- Jeg vil berømme ledelsen og de ansatte i Fjordkraft for det de har klart å skape av verdier. Det er godt samarbeid om selskapets utvikling både mellom eierne og i selskapets styre. Det er både lærerikt og inspirerende å få jobbe med så mye flinke mennesker, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Olsen.