- Ambisjonen er klar; med samarbeidet ønsker vi å skape gode rammer for et rausere og mer inkluderende samfunn. Partnerskapet skal skape sosiale resultater lokalt. Det sier direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt Kristian Norheim i Skagerak Energi.

 - Alle kjenner noen som kjenner en ungdom som sliter. Jeg er stolt av at vi kan gå aktivt inn for å hjelpe iallefall noen av disse, sier Norheim.

STOLT: Kristian Norheim er stolt av Skageraks nye samarbeid med lyk-z & døtre. FOTO: Bjørn Harry Schønhaug

Faretruende utvikling

Nyere undersøkelser viser at barn og unges psykiske helse har hatt en faretruende utvikling, og mange unge har store psykiske helseutfordringer i hverdagen. Utskriving av medisiner til unge for disse lidelsene har hatt en kraftig økning de siste 10 årene.

 Svært mange fullfører ikke videregående skole. De som ikke fullfører skolen har en langt høyere sannsynlighet for å bli arbeidsledige, marginaliserte og fattige. Utenforskap er en stor samfunnsutfordring i Norge, også i Vestfold og Telemark.
 

Sosial entreprenør med metode som virker

lyk-z & døtre er en sosial entreprenør som hver dag jobber for at enda flere unge skal få gode, aktive og selvstendige liv. Selskapet ble i 2012 kåret av FERD til årets sosiale entreprenør  og er nå alumni-bedrift i FERD Sosiale Entreprenører.

Sosiale Entreprenører er sosiale virksomheter som har funnet nye og virksomme løsninger der det offentlige selv ikke har fullgode løsninger, og der det kommersielle ikke har interesser. Sosiale Entreprenører opererer med dobbel bunnlinje der det viktigste er de sosiale resultatene.

Med sitt egenutviklede og godt utprøvde livsmestringsprogram FROG, ruster lyk-z & døtre barn og unge til å stå i skolen, komme tilbake i aktivitet, til å oppleve mestring og handlekraft,- og bli sjef i eget liv.

 - Programmet er metodisk trening i gruppe basert på anerkjente fagområdet som nevrofysiologi, kommunikasjon, kognitive grunnprinsipper, leadership og co- active coaching og det er utviklet av oss selv, sier selskapets gründer og daglig leder Ingeborg Lykseth.

GRÜNDER: Ingeborg Lykseth er gründer og daglig leder i lyk-z & døtre FOTO: lyk-z & døtre as

Gode resultater

Programmet har vunnet priser og høstet anerkjennelse, både i og utenfor Norge. FROG-programmet kan vise til svært gode resultater. For årene 2014- 2016 har lyk-z´s egne programmer med deltakere vist at mer enn 75% kommer tilbake til aktivitet med skole, utdannelse og arbeidsliv. Den metodiske treningen har også vist å ha svært god effekt på mange psykiske helseutfordringer, til tross for at det ikke er terapi, men trening av det som er friskt og helt i den enkelte.
 

Stor samfunnsøkonomisk gevinst

I følge en nylig utgitt rapport fra Det Norske Veritas GL for Kronprinsparets fond er det svært verdifullt å skape gode endringer med barn og unge. Rapporten viser at verdien av å flytte en ungdom fra utenforskap over i et godt, aktivt og økonomisk selvstendig livsløp hele 12, 2 millioner per livsløp. Dette er ikke medregnet følgekostnader som kan følge med utenforskap,  slik som økt brukt av ulike offentlige  støtte- og helsetjenester, eller for kriminalitet eller rus som kan følge med.

 - Basert på denne beregningen har FROG- programmet med gjennomførte program i Norge gitt en samfunnsøkonomisk gevinst på nærmere 2, 9 milliarder for perioden 2014-2016. Minst like viktig er verdien av et godt liv for den enkelte og deres nærmeste, sier Ingeborg Lykseth.
 

Bare starten

I mange land er det å ta sosialt samfunnsansvar for bedrifter noe mer vanlig, men dette er i helt i startgropen i Norge.
 
- Fremover vil vi se enda flere næringslivsaktører som tar samfunnsansvar som samsvarer med FN´s bærekraftmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene, sier Kristian Norheim.

Skageraks støtte vil hovedsakelig gå til å støtte ungdom som ikke selv kan finansiere hjelp hos lyk-z, og som faller utenfor ordninger hos NAV eller andre offentlige ordninger.