Grenland har gjennom hundre år vært et av Norges ledende industristeder. Store omstillinger i industrien har satt sitt preg på næringsutviklingen de siste tiårene. 

Derfor går sentrale næringsaktører nå sammen for å løfte frem området som et attraktivt område for nye industrietableringer. Målet er å tiltrekke seg nye ny investeringer og skape flere arbeidsplasser innenfor industrien og tilgrensende næringer.
 

Helhjertet støtte fra Skagerak

Initiativet støttes helhjertet av Skagerak Energis konsernsjef Knut Barland.

- Dette er noe vi absolutt ønsker å støtte opp under, og ikke minst være med på. Industrien har en lang og stolt historie i Grenland, sier han.

- Et av Grenlands fortrinn er at vi har et sterkt og stabilt kraftnett, og at vi har lang erfaring med produksjon. I tillegg befinner vi oss i et prisområde hvor vi større kraftproduksjon enn forbruk. Det gjør at strømprisene er lavere, noe som gjør det attraktivt å etablere kraftkrevende industri her.
 

Industrietableringer gir ringvirkninger

Hovedfokus for prosjektet er å få til nye industrietableringer, men Barland påpeker at dette også drar med seg annen næringsaktivitet.

- En industriarbeidsplass kan i de beste tilfellene gi inntil fem nye arbeidsplasser i tilgrensende næringer. Prosjektet passer derfor godt med vår visjon om å "...være en framtidsrettet leverandør av ren energi for velferd, vekst og utvikling".
 

Bidrar med penger og folk

Barland går inn i styringsgruppa for prosjektet. Skagerak bidrar i tillegg økonomisk med et betydelig beløp.

- Jeg vil at Skagerak skal spille en aktiv rolle hvor vi deltar i arbeidet og bidrar med innspill underveis. Sikker og stabil strømforsyning er viktig for næringslivet, og jeg tror en aktiv deltagelse fra vår side vil være en styrke for prosjektet. 

- Foreløpig er vår nye konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt, Kristian Norheim, blitt med i en gruppe som skal utvikle en felles profil for prosjektet, men jeg håper vi også kan være med å bidra på andre områder.
 

Ta kraften i bruk

Barland mener initiativet i Grenland er godt timet med tanke all den fornybare kraften som er bygd ut i Norden de siste årene. De store investeringene Statnett og Skagerak Nett har gjort i sentral- og regionalnettet i området er også viktig.

- Vi har bygd ut mye fornybar kraft de siste årene. Nå er det på tide å ta den i bruk. Det er bra for klimaet og skaper nye arbeidsplasser, konkluderer han.