Utenfor Torp konferansesenter utenfor Sandefjord står en hel flåte av kjøretøyer som går på biogass oppstilt. Alt fra personbiler, varebiler, busser, renovasjonsbiler og større lastebiler. Kjetil Dahl er økonomisjef i Skagerak Naturgass, og er tydelig på hva en av utfordringene er.

- Det som er viktig er å få transportørene til å se at det finnes miljøvennlige alternativer til diesel, alternativer som er klare til å tas i bruk, sier han.
 

Må være fornybart

Dahl forteller at teknologien ligger der klar til å brukes.

- Vi venter ikke på ny teknologi, og har kjøretøy tilgjengelig, påpeker han. 

Han er opptatt av at Skagerak skal ha en viktig rolle for å gjøre biogass tilgjengelig for sluttbrukerne. Det er det som er sirkulær økonomi og det grønne skiftet i praksis. I sin innledning på konferansen ”Biogass på hjul” slo Dahl fast at biogass er fantastisk bra.

- Hvorfor? Spurte han salen og svarte selv.

- Det er i dag vi må velge løsningene som fører til mindre utslipp, og vi kan ikke vente og vente og vente, sa han, og understreket at det må være bærekraftig og fornybart. Det er biogass.
 

Biogass som et Kinderegg 

Er det en ting som er sikkert, er det at matsvinn alltid kommer til å bestå. Man eter ikke bananskallet.

 

- Vi må være bevisste på gjenbruk, formaner Dahl.

Han sier den beste måten å bruke matavfallet på, er å produsere biogass. Det er en kjent sak at matavfall og bæsj blir til et viktig og miljøvennlig drivstoff. I 2030 vil det være 15 millioner gasskjøretøy i Europa, og blant dem 400.000 lastebiler.

- Det er viktig å sette biogass inn i en større kontekst enn bare Norge, sier Dahl.

I Sverige finnes det rundt 55.000 gasskjøretøy og de har 175 fyllestasjoner. I Tyskland går 100.000 gasskjøretøy på veiene og de har 867 biogasstasjoner å fylle på.

Kjetil Dahl sier at biogass er uovertruffen når det kommer til bærekraft i forhold til diesel, og at biogass som drivstoff innen godstransport i og mellom byer er tilgjengelig i dag.

Han sammenligner bruken av gass med et Kinderegg. Det er miljøvennlig transport, avfallet tas hånd om og det gir grønne arbeidsplasser.

- Det er det viktigste klimatiltaket for langtransport i flere tiår fremover, sier Dahl.
 

Slår et slag

I en paneldebatt satt daglig leder Frode Halvorsen i Skagerak Naturgass. Akkurat som Dahl pekte han på bærekraften, og sa at der er biogass helt overlegent. En annen deltaker i debatten var innkjøpssjef Geir Kjellsen i Horten kommune. Der er de i en prosess som snart ender ut i en fyllestasjon klar til bruk.

- I Horten slår vi et slag for det grønne skiftet, sa han.

En paneldeltaker fra transportbransjen la vekt på at fyllestasjonen for biogass må tilpasses store lastebiler og modulvogntog. Frode Halvorsen vektla et godt samarbeid med transportbransjen, og sa at det er store aktører i den bransjen de gjerne vil ha med på laget.

- Er vi med og bidrar, må vi legge til rette for store og lange kjøretøy, sier han.

DEBATT: Daglig leder Frode Halvorsen i Skagerak Naturgass (til høyre) forteller at Skagerak har god dialog med myndighetene om betingelsene for bransjen, men at det går tregt fremover.  FOTO: BJØRN HARRY SCHØNHAUG

Det er heller ikke et mål for Skagerak å eie og drive alle fyllestasjonene selv. Halvorsen fikk et spørsmål fra salen om nettopp dette.

- Det er ikke vilje fra de store kjedene nå, svarte han, og siktet til at de store bensinstasjonskjedene foreløpig ikke er på banen når det gjelder biogass.

For Kjellsen i Horten er det kvaliteten på det som blir levert som er viktig.

- Det spiller ingen rolle for oss om det er Skagerak eller andre aktører som bygger en fyllestasjon, sa han.
 

Går tregt

Kjetil Dahl sier at kundene ikke kan forvente en fullt utbygd infrastruktur umiddelbart.

- Det må bygges ut i takt med behovet, sier han.

Allikevel er han klar på at store grep må tas allerede nå, for å oppnå målene i Parisavtalen innen 2030.  Det gleder han å høre at Litra, som var deltakere på konferansen, ser at det er økonomi  å investere i en miljøvennlig bilflåte med biogass på tanken.

- Det er interessant.

Skagerak er i ferd med å få en viktig stemme inn i biogassbransjen. De jobber inn mot myndighetene med tanke på nye incentiver som kan øke bruken av biogass, men daglig leder Halvorsen innrømmer at det går tregt.

- Vi har en vei å gå, sier han.