På konferansen ”Biogass på hjul” på Torp konferansesenter i Sandefjord, var Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet), leder i teknisk hovedutvalg, krystallklar på at en slik stasjon skal på plass i byen.

- Vi skal bygge en fyllestasjon, slår han fast.
 

Mellom byene

Aller helst ønsker Aas at fyllestasjonen skal legges til Goberg ved Menstadbrua på Kjørbekk-siden av elva.

- Det er for å ha den midt mellom byene, sier han.

Erfaringen til Aas er at en fyllestasjon fører med seg noe støy, så de ser også på andre alternativer.

- Enten må utfordringen med støy løses, ellers må vi finne en annen plass enn Goberg,

Det som da peker seg ut som en naturlig plassering av fyllestasjonen, er Kjørbekk.

- Det er så mange brukere der, sier Aas.
 

God tilgang

På ”Biogass på hjul” er utvalgslederen for å få kunnskap om hva som rører seg rundt om i landet. Han forteller at Skien har en visjon om å eie en bilpark som kun skal gå på miljøvennlige drivstoffalternativer.

- Om vi går for biogass, får vi tilgang til hele spekteret av kjøretøy.

Nå peker Aas på at kommunen må handle raskt. Det finnes tilskuddsordninger de kan søke.

- De er ikke evigvarende, og de må vi få benyttet oss av, sier han.
 

Har fått nei

Økonomisjef Kjetil Dahl i Skagerak Naturgass var en av innlederne på konferansen i Vestfold. Han sier det offentlige må gå foran når det kommer til bruk av biogass i kjøretøysflåtene.

- Jeg tror de har skjønt oppgaven, sier han om Skien kommune.

Både Porsgrunn og Bamble har søkt om midler til å bygge fyllestasjoner, men har foreløpig fått nei på søknadene om tilskuddsmidler. Petter Ellefsen i Høyre i Porsgrunn sitter som medlem i byens klima- og miljøråd.

- Vi søker nok en tredje gang, sier han.