Mellom den gamle og den nye E18 på Solum mellom Larvik og Porsgrunn har en grå bygning reist seg. Det er Solum koblingsstasjon. Stasjonen som blir stikkontakten til jernbanen. Den er bygd der for at toget skal kunne kjøre fort.

 - De bygger jo ikke denne jernbanen for at toget skal gå sakte, sier Runar Torpe Lien, prosjektleder for anlegget lett ironisk.

Fra Skageraks koblingsstasjon går det kabler til Bane NORs omformerstasjon. Bane NOR er Jernbaneverkets nye navn.
 

Leverer strømSolum

Stasjonens bygg og anleggsarbeid nærmer seg ferdig. Nå er det stort sett elektro- og tømrerarbeid inne som gjenstår. Rundt påsketider kommer det flere tonn stålstativer og elektro-mekaniske komponenter som skal installeres vår og høst 2017.

 - Fra 1.januar 2018 skal vi kunne levere strøm så Bane NOR kan teste anlegget, sier Lien.

Bestillingen fra daværende Jernbaneverket kom i 2013. I mai 2015 ble konsesjonssøknaden for anlegget sendt til NVE, og konsesjon  ble gitt i mars 2016.

- Så begynte vi å bygge.
 

Sterkere nett i Brunlanes

Inn til koblingsstasjonen kommer det ledninger både nordfra og sørfra. Nå står del to av prosjektet på trappene. En 16 kilometer lang regionalnetts-ledning med 52 master skal bygges fra Dolven ved Helgeroa til Omslandsmyra ved Kjose.  Dette betyr at Brunlanesområdet i framtida vil bli forsynt med strøm både fra Bergeløkka i Larvik og Meen i Skien.

- Det blir et sterkere nett i Brunlanes, lover Lien.

Kundene kommer ikke til å merke store forskjellen i hverdagen, men forsyningssikkerheten styrkes.
 

Tre i uka

De første mastene, komponentene og arbeidstegningene er allerede på plass. Nå skal alt monteres og løftes på plass av helikoptre. Det er en omfattende prosess med mange montører involvert. I snitt skal tre master reises ukentlig. Mastene veier mellom 4 og 11 tonn, og de er fra 13 til 30 meter høye. Totalt skal det leveres 400 tonn stålmaster.

 Video: Peer Christian Andersen,