Skagerak Energi er en stor støttespiller til ulike aktiviteter innenfor idrett, kultur, miljø og prosjekter av humanitær karakter i regionen vår.
 

Stor bidragsyter

De største sponsoratene er fotballklubben ODD og Norges beste håndballag, Larvik Håndballklubb. Klubbene er fyrtårn i regionen vår og bidrar til stolthet, entusiasme, engasjement og begeistring – utvilsomt arenaer for positive opplevelser for mange.  I tillegg til å gi oss idrett på høyt nivå, inspirerer disse klubbene til et mangfold av aktiviteter for barn og ungdom. Det gror utvilsomt i "underskogen" av tiltak, tilbud og aktiviteter for vår oppvoksende generasjon. Frivilligheten og dugnadsånden er stor enten det er fokus på idrett, kultur, miljø eller humanitære prosjekter. Mange gjør en fantastisk innsats for barn og unge i nærmiljøet vårt.
 

Støtter idrett for barn og ungdom

I tillegg til de store løpende sponsoravtalene Skagerak Energi har i sin portefølje, bidrar selskapet med økonomisk støtte til lag og foreninger hvor arbeidet er rettet mot barn og ungdom. Søkerne og tiltakene skal i utgangspunktet være knyttet til Vestfold eller Telemark.
 

Prioriterer kulturaktiviteter i neste runde

I første runde har vi tildelt midler i kategorien idrett. Neste runde, med søknadsfrist 1. september, er det kulturaktiviteter det er anledning til å søke støtte til. Se våre nettsider www.skagerakenergi.no

1. mars gikk fristen ut for å søke om midler til draktsett og/eller tiltak innenfor idrett med fokus på barn og ungdom. Her er lagene som har fått 5 000 kroner hver til sine prosjekt:

 1. Bamble Håndball, Jenter 16

 2. Skotfoss Hopp

 3. Winners Cup, Skienshallen

 4. Fossum IF, Jenter 16

 5. Hjartdal IL, Fotball 10-12 år

 6. Skien Basketballklubb, U12

 7. Urædd Jenter 04

 8. Skien Ishockeyklubb

 9. IL Hei fotball G/J 7 år

 10. Urædd Jenter, 13

 11. Helgerød IL, G 14

 12. Larvik Basket Klubb, G 10/11

 13. TNT Basket, Nøtterøy

 14. Åfoss G 2003

 15. Amadeus Fotballskole

 16. Hjartdal IL, Prosjekt Bergtun aktivitetspark

 17. Skien Ishockeyklubb U11