Produksjonen av biogass og biogjødsel basert på matavfall og husdyrgjødsel ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg er kalt «det største kollektive klimatiltaket i Vestfold og Grenland». Nå gjenstår det siste utløsende trinnet i verdikjeden – å få biogassen brukt som drivstoff i kjøretøy.

Fyllestasjoner er under etablering og kommunene planlegger overgang til klimanøytral transport. I Vestfold og Grenland er det i dag allerede over 70 busser og 40 renovasjonsbiler som går på den klimavennlige biogassen, og i Vestfold er det nylig utlyst et anbud hvor minibusser også skal over på biogass.
 

Kjøretøyutstilling

Neste steg er at også private transportører og eiere av såkalte kjøretøyflåter ser muligheter og fordeler av å bidra inn mot det såkalte grønne skiftet, og bidra til grønn verdiskaping og reduserte utslipp av klimagasser i regionen.

I tillegg til en rekke foredrag og paneldebatt vil deltakerne få presentert en rekke kjøretøy som går på biogass. Det vil være både tyngre kjøretøy, som renovasjonsbiler og lastebiler, men også personbiler.

Arrangører er Vestfold Klima- og Energiforum og Biogass Oslofjord, Olaf Brastad fra Bellona vil være konferansier.