Fra vannoverflatenivå oppstrøms av kraftverket og ned til toppen av lukene som regulerer bunntappeløpet, er det 23 meter dypt. Fra containeren på dammen og ned i vannet går det en slangepakke med luft og kommunikasjon som dykkerne fra Dykkerteknikk er koblet til.

- Vi tetter lukene for å få bort lekkasjene, forklarer Fredrik Breiby, en av dykkerne. 

De er nede for å undersøke hva som må gjøres.
 

Tømmes for vann

Avdelingsleder Ole Øystein Grøgård ved Årlifoss kraftverk, driftsområde Tinnelva, forteller at lukene som regulerer bunntappeløpet har hatt en lekkasje en tid. Disse lukene brukes når dammen må tørrlegges helt.

- Hvis vi skal tømme dammen helt ned må vi lede vannet ut med denne luka, sier han.

Nå står den og lekker, og det betyr at vannet ikke går til kraftproduksjon – det renner bare forbi uten å produsere energi.

årlifoss  DYKKER: Fredrik Breiby fra Dykkerteknikk på Toftee i Hurum, er en av fem dykkere som dykker 23 meter ned for å tette luka på Årlifoss. FOTO: BJØRN HARRY SCHØNHAUG  tetterlekkasje

For å kunne utføre tetting på lukene må først hele tunnelløpet tørrlegges. Dette gjøres ved å stenge vannløpet med revisjonsluker foran bunntappelukene i tunellen. Deretter stenges det for vann nedstrøms med et nålestengsel, før hele tunellen kan pumpes tom for vann.  Sist det var helt tørt der nede i dypet av kraftverket, er minst 30 år siden.

Når alt dette er på plass skal tunnelen i dammen tømmes helt for vann.

- Da skal vi pumpe den tom, sier Grøgård.
 

Stengt i det daglige

Før de gikk ned med dykkere, var det litt usikkerhet om hva som ventet.

- Vi visste ikke helt hva vi gikk til, innrømmer Grøgård. 

Bunntappelukene som skal tettes er fra tida kraftverket åpnet, helt tilbake i 1915, altså over 100 år gamle. Sist noen så dem var i 1982, da de ble renovert nede i tunnellen.

Lærerikt

Det er Veidekke som er hovedentreprenør for arbeidene, og Bilfinger som er maskinteknisk leverandør. Det er fem dykkere som er i sving nå, og arbeidet er beregnet ferdig rundt påsketider. 

Dykkerne kan være nede i vannet 100 minutter av gangen, og de har med dekompresjonstank dersom behovet melder seg. På slike dyp kan situasjoner oppstå som krever at dykkerne må gjennom dekompresjon for å hindre alvorlige skader. 

Ole Øystein Grøgård har hektiske dager. Tettingen av lukene pågår parallelt med den daglige driften ved kraftverket i Notodden. Men han tenker ikke en gang på å klage.

- Dette er lærerikt å være med på.