At det er ”ugler i mosen” betyr gjerne at det er fare på ferde. Hubroen er svært truet, og det er for å unngå at den dør i berøring med kraftledningene at dette samarbeidet er så viktig. Det er elektrokusjon, eller strømgjennomgang, som potensielt dreper hubroen.  Det oppstår når fuglen kommer i berøring med to strømførende ledninger samtidig, eller en strømførende ledning og en jordet del av det elektriske anlegget.

Odd Frydenlund Steen ved Fylkesmannen i Telemark, forteller at bestanden av hubro over lang tid har hatt en negativ trend. 

- Den er mer eller mindre borte fra steder der den var etablert tidligere. Dermed har den også lenge vært rødlistet, sier han.

Det at hubroen er rødlistet betyr at den er sterkt truet, og staten har utarbeidet en handlingsplan for den, for å forsøke å legge til rette for økning i bestanden igjen.
 

Overvåker hekkeplasser

Et sted i Telemark arbeider montører fra Laugstol og Skagerak Nett med å sette opp hubroavvisende tiltak på høyspentledninger. Mer detaljert skal man ikke være i omtale av hvor hubroen kan befinne seg.

- Siden hubro er svært sjelden - og tidligere ble systematisk og sterkt forfulgt av særlig jegerinteresser - er det viktig å være forsiktig med opplysninger om hvor den er etablert. Den er fortsatt dårlig likt i enkelte miljøer, som ikke ser med spesielt positive øyne på dens eksistens, sier Frydenlund Steen.

Den erfarne rovviltkonsulenten hos Fylkesmannen, forteller at det samme miljøet kan være villige til å gå svært langt for å bli kvitt hubroen i sitt område. Hubroen spiser blant annet hare, orrfugl og ryper.

- Det er også en av grunnen til at vi overvåker enkelte hekkeplasser i Telemark, sier han.

En av årsakene til at det er smart å iverksette tiltakene i høyspentledningene, er at hubroen bruker disse som jaktposter. Den er en aktiv jeger om natten. I tillegg er det en fare at den kan kollidere med selve ledningene. Det er ikke opplagt at ugla ser ledningene når den er på tokt nattestid.
 

Flere master

Thomas Nipedal er prosjektleder i Laugstol. Sammen med montør Fredrik Raflund er han på befaring for å se på hubroavvisende tiltak som allerede er på plass.

PLAST: Disse isolasjonspinnene av plass skal hindre hubroen å sette seg. Foto: Laugstol

- Her har vi tilrettelagt for hubroen, forteller han, og peker ut isolasjonspinnene av plast som er satt opp for å hindre at ugla skal sette seg.

- De kalles fugleavvisere, forklarer han.

Nipedal sier det er ufarlig så lenge hubroen eller andre fugler setter seg på én ledning. Det er når den berører to samtidig, at det blir farlig.

- Da blir den grilla, sier Raflund.

Skagerak Nett har fått støtte fra Fylkesmannen til å gjennomføre dette prosjektet. I år blir det montert utstyr i  ti master. 

TILTAK: Thomas Nipedal i Laugstol (til høyre) og montør Fredrik Raflund på befaring etter arbeidet med å montere hindringer på høyspentledningene.  Foto: Bjørn Harry Schønhaug