Påsken er like om hjørnet. Skiglade påsketurister drar til hytta og fjellheimen for kos, lange skiturer og forhåpentlig masse sol.

I tillegg til å vise solvett minner vi igjen om at mange innsjøer og regulerte vann har områder med betydelig svekket is nå på vårparten. Flere av vannene er regulerte magasin. Det er viktig å ta hensyn til dette når du går på tur i disse områdene. I beste mening advarer vi skiløpere og all annen ferdsel mot svært usikker is i regulerte vassdrag.

- Det er alltid utrygg is der vann strømmer. På regulerte vann som brukes til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt i områder hvor vannet er i bevegelse: inntak og utløp av vanntunneler og ved bekker, bekkeinntak og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet. All ferdsel på islagte vann og vassdrag må skje med største varsomhet, sier byggsjef og vassdragsteknisk ansvarlig i Skagerak Kraft, Magne Wraa.

Følg merkede løyperVi ønsker alle en riktig god påske. Vi ber alle sjekke kart over regulerte vann og elver før de legger ut på tur. Det tryggeste er å følge oppkjørte og merkede løyper.

Ta også hensyn til oppsatte advarselsskilt og sperringer, avslutter Magne.

God ferie:)