Usikker is på regulerte vann

Magne Wraa

Flere av vannene i nære skiområder er regulerte magasin. Det er viktig å ta hensyn til dette når du går på tur i disse områdene. I beste mening advarer vi skiløpere og all annen ferdsel mot usikker is i regulerte vassdrag.

- Det er alltid utrygg is der vann strømmer. På regulerte vann som brukes til kraftproduksjon er isen stedvis svekket og dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt i områder hvor vannet er i bevegelse; inntak og utløp av vanntunneler og ved bekker, bekkeinntak og elveos. Inntak kan være plassert både langs land og ute i vannet. All ferdsel på islagte vann og vassdrag må skje med største varsomhet, sier byggsjef og vassdragsteknisk ansvarlig i Skagerak Kraft, Magne Wraa.
 

Sikkerhet først også i vinterfjellet

Vi ønsker at alle skal ha en fin opplevelse i vinterfjellet og ber derfor folk sjekke kart over regulerte vann og elver før de legger ut på tur. 

Det tryggeste er å følge oppkjørte og merkede løyper.

- Ta også hensyn til oppsatte advarselsskilt og sperringer, avslutter Magne.

God ferie:)