Fakta om ISO 14001

  • En standard for god miljøledelse.
  • Forplikter virksomheter til å overholde regelverk og jobbe med kontinuerlig forbedringer.
  • Etablert på slutten av 90-tallet.
  • Virksomheter forplikter seg til å følge standarden og bli kontrollert av tredjepart.
  • Virksomheter som oppfyller kravene blir sertifisert og kan bruke denne mot kunder.
  • Over 800 sertifiserte virksomheter i Norge

Det finnes ingen snarveier til suksess innenfor miljøstyring skal vi tro Per Kristian Stokke i DNV-GL. Sammen med kollega Øivind Bøgh har han nylig gjennomført revisjon av Skagerak Krafts miljøarbeid.

- Det er stadig nødvendig å gjøre endringer og tilpasninger innenfor miljøarbeidet, fordi samfunnet hele tiden utvikler seg. Det er som å svømme. Slutter du å svømme så synker du, så du må bare fortsette, forklarer Stokke.

Jevnt og trutt arbeid som gjelder

Sagt på en litt mindre billedlig måte er det jevnt og trutt arbeid som gjelder. Dette synes han Skagerak Kraft tar på alvor.

- Jeg synes de gjør veldig mye bra, og det mener jeg. Jeg har jobbet med dette i 20 år og har sett mye. Skagerak Kraft er seriøse og tar miljøstyring på alvor.

Han trekker frem tydelig ledelse som en viktig faktor for å lykkes. Derfor er det der DNV-GL  starter på sine årlige revisjoner.

Gjør stikkprøver

- Vi begynner med en prat med ledelsen og lederne for de ulike avdelingene. De forteller hvordan de jobber i henhold til ulike miljøaspekter og krav. Deretter reiser vi ut og tar stikkprøver. Vi snakker med operatørene og ser på kraftverk.

Denne gangen besøkte de hele syv kraftstasjoner; Grunnåi, Hjartdøla, Årlifoss, Tveitereidfoss, Vafoss, Langfoss og Kammerfoss.

- Vi er innom en rekke forskjellige temaer, men det varierer litt hva vi ser på de forskjellige stedene. Det kan for eksempel være kompetanse, beredskapsplaner, kjemikaliehåndtering eller handlingsmål og -planer, sier Stokke.

Han understreker at miljøsertifiseringen også omfatter naturmiljø i forbindelse med magasin, vassdrag og berørte terreng.

 

Ryddighet tyder på god kontroll

Et ryddig produksjonslokale blir ofte brukt som et barometer på tilstanden i bedriften. Stokke forteller at det ikke er uvanlig at man blir geleidet gjennom produksjonslokalene når man besøker bedrifter i Tyskland.

- Det er ikke tilfeldig, men viser at man at man har kontroll. Ryddighet er viktig hvis man skal ha kontroll på kjemikalier og utstyr. Hvis man skal jobbe effektivt må man ha et system for å sikre at ting ikke blir borte. I en beredskapssituasjon fungerer det også bedre hvis man har det ryddig, slår han fast.

Selv om Skagerak Kraft har god orden på miljøarbeidet, mener Stokke det er mulig å bli bedre.

- ISO 14001-standarden ble revidert i 2015. Tradisjonelt har tanken vært å unngå miljøbelastning ved å unngå utslipp. Nå utfordres selskapene til ikke bare å bevare, men å tilbakeføre forbedrede miljøkvaliteter. Det er ikke et krav, men en mulighet som jeg vil utfordre Skagerak Kraft på fremover, sier han.