Som første nettselskap inngår Midt-Telemark Energi samarbeid om felles driftssentral med Skagerak Nett. I løpet av ett til to år skal Skageraks driftssentral også overvåke nettet i kommunene Nome, Sauherad og Bø.

- Jeg mener samarbeid er veien å gå. Jeg tror vi har mye vi kan bidra med overfor Skagerak, og motsatt kan vi lære mye av dem, sier administrerende direktør Jon Arne Mørch Jonassen.

Tror på regionalt samarbeid

Han forteller at det er flere grunner til at de inngår et samarbeid med Skagerak. Regulatorisk gjør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stadig grep for at nettselskapene skal bli mer effektive.

- I NVE-sammenheng er vi 100 prosent effektive, men vi kan ikke hvile på laurbærene. Jeg tror regionalt samarbeid er veien å gå.

Samarbeid er de slettes ikke ukjent i Midt-Telemark. Gjennom de senere årene er "Telemarksbataljonen" etablert som et humoristisk kallenavn på alle nettselskapene i Telemark utenom Skagerak.

- Vi er nesten som en familie og kjenner hverandre veldig godt, sier Jonassen.

Midt-Telemark først ute

Så har også alle selskapene vært med i arbeidet om å utrede felles driftssentral med Skagerak. Sluttrapporten forelå før sommeren og alle selskapene har signert denne. Så langt er det bare Midt-Telemark Energi som har tatt det neste skrittet og bestemt seg for at de vil ha felles driftssentral.

- Vi regner med å spare 8 millioner på samarbeidet med Skagerak. Ved strømbrudd vil det gi oss bedre responstid utenfor normal arbeidstid, og vi kan gi kundene bedre informasjon. Vi vil få avbruddskart på våre nettsider på samme måte som Skagerak Nett, forteller Jonassen.

Møter økte forventninger fra kundene

Jonassen er ikke redd for at noen av hans 30 medarbeidere skal bli uten arbeid som følge av samarbeidet.

- I dag går det mange ingeniørtimer til vakt og avspasering. Med en felles døgnbemannet driftssentral kan denne tiden brukes til andre oppgaver.

(Saken fortsetter under bildet)

Bilde av Mørch Jonassen

Han påpeker at det er nok av utfordringer. Kundenes forventninger om stabil strømforsyning bare øker etter hvert som hjemmene blir stadig mer digitalisert.

- Selv om kundene våre har strøm 99,8 prosent av tiden er det ikke sikkert det er nok i fremtiden. Vi kan ikke løse alt med å kable nettet. Vi må legge opp til økt digitalisering. Dette krever både kompetanse og teknologi.

Innfører flåtestyring og tar i bruk Nødnett

Det er et stort stykke arbeid som ligger foran både Midt-Telemark og Skagerak. Første møte er avholdt og Jonassen foreller at de er blitt godt mottatt.

- Jeg har tillit til at prosjektet er godt skrudd sammen, og opplever at det er en god følelse internt hos oss. Det skal Skagerak ha sin del av æren for.

Den største jobben blir å bytte ut nettinformasjonssystemet Open NIS med Trimble NIS. Det skal også innføres flåtestyring av kjøretøyparken, slik at driftssentralen raskt kan dirigere de nærmeste mannskapene til et sted der det har oppstått en feil.

- Vi fornyer alle fagsystemene og innfører også Nødnett som driftsradio på samme måte som Skagerak, sier Jonassen.

Samarbeid gjør Skagerak Nett mer effektivt

Leder av seksjon for nettstyring i Skagerak Nett, Hilde Walmestad, er glad for samarbeidet med Midt-Telemark Energi.

- Vi bruker mye ressurser på å utvikle effektiv støttesystemer for operatørene på driftssentralen. Det gjør at vi kan drifte et større nett med samme bemanning. Effektiviteten vår øker når vi får fordelt kostnadene på flere, sier hun.

Walmestad trekker frem den såkalte FASIT-rapporteringen som et av fortrinnene ved å ha gode støttesystemer. Dette er en obligatorisk rapportering av alle strømbrudd inn til Norges vassdrags- og energidirektorat.

- For mange selskaper er dette en manuell oppgave, mens det med våre systemer skjer mer eller mindre automatisk.

Håper på mer samarbeid

For Skagerak Netts del håper hun det kan bli mulig å utvide samarbeidet med Midt-Telemark Energi og eventuelle andre selskaper som ønsker å samarbeide om felles driftssentral.

- Hvis vi ser litt lenger frem i tiden kan det kanskje være aktuelt å utveksle mannskaper i beredskapssituasjoner? Skagerak har jo også en del regionalnett oppover i Telemark. Kanskje er det mulig å samarbeide med de andre selskapene om dette også, tenker Walmestad høyt om veien videre.

Bilde av Walmestad