– Skal vi nå målene fra Parisavtalen må vi endre spillereglene, sier konsernsjef i Fjordkraft, Rolf Barmen.

Mottok prisen under klimatoppmøtet

I går kveld ble Fjordkraft ropt opp på scenen foran statsledere, politikere og miljøorganisasjoner fra hele verden. Det er første gang et norsk prosjekt mottar FN klimapris. Generalsekretæren for FNs klimasekretariat, Patricia Espinosa, overrakte prisen under klimatoppmøtet i Katowice, Polen.

– Klimanjaro-prosjektet kan innføres av alle selskaper, i alle bransjer og i alle land. FN-prisen inspirer oss til å jobbe enda hardere for å få flere med på laget. Sammen kan vi skape en dominoeffekt som overgår alle andre klimatiltak, sier Barmen.

Du kan lese mer om FNs begrunnelse her.

Bruk av markedsmakt gir resultater

Fjordkraft fikk pris for prosjektet Klimanjaro. Klimanjaro er et tiltak ledelsen vedtok i 2016 om at alle leverandørene deres må forplikte seg til å følge FNs standard for klimanøytralitet innen 1. januar 2019. Går ikke leverandørene med på kravet mister de Fjordkraft som kunde.

– Vi bruker vår markedsmakt til å kutte utslipp. I stedet for å vente på krav fra myndighetene tar vi ansvar både for oss selv og for våre leverandører. Nå håper vi at flere selskap vil følge etter, sier Barmen.

Klimanjaro-prosjektet vil kutte eller kompensere for minst 60.000 tonn CO2 i 2019. Det er over 100 ganger mer enn Fjordkraft hadde klart alene og tilsvarer nesten sju prosent av den totale norske utslippsreduksjonen fra 2016-2017.

Les mer om Klimanjaro her.

Fjordkraft vil endre spillereglene

Livesending på Facebook.Fjordkraft er en av årets fire vinnere i kategorien «Climate Neutral Now». Totalt ble 560 prosjekter vurdert av FN. Klimaprisen gis til innovative og skalerbare prosjekter som enkelt kan kopieres av andre. Klimanjaro gjør det dyrere å forurense og øker etterspørselen etter grønne løsninger.

– Klimaendringene akselererer i høy fart. FN-prisen gir oss tro på at vi sammen kan endre spillereglene og gjøre klimanøytralitet til en universell standard, ikke bare et ideal, sier Barmen.

Politikere og ledere fra hele verden har samlet seg i kullbyen Katowice i Polen de siste to ukene for å bli enige om spillereglene for hvordan vi skal nå målene i Parisavtalen. Reglene skal rulles ut i 2020.

Skagerak Energi eier cirka 30 prosent av Fjordkraft.