Dagen startet med besøk på Skagerak Arena for en presentasjon av Skagerak EnergiLab-prosjektet. Deretter gikk turen til Floodeløkka for en bredere presentasjon av Skagerak.

Kraftbeskatning

Blant temaene var skattetrykket i kraftnæringen som gjør at prosjekter blir liggende i skuffen i stedet for å bli realisert. Det var også presentasjon av biogassatsingen til Skagerak Naturgass, og det ble orientert om nettstrategi og fjernvarme.

Skageraknytt fikk stille noen raske spørsmål til SV-representantene. Ikke helt overraskende var de opptatt av elektrifiseringen av samfunnet.

En miks av energikilder

- Framtida er elektrisk, men vi må også ta i bruk de biologiske ressursene vi har for å produsere biogass sånn at busser og tungtransport kan gå på det. En miks av ulike energikilder er det vi trenger, kommenterte Lars Haltbrekken.

Kaski var også opptatt av å ta strømmen i bruk, mens Ådne Naper mente det var viktig at næringslivet var med på å forme politikken for å dele ansvaret for miljø- og klimatiltak når de skal gjennomføres.

Se Haltbrekken, Kaski og Napers korte kommentarer på klima- og miljøspørsmål: