Skagerak Varme har jobbet med de nye interenettsidene siden i høst. Arbeidet har gått parallelt med arbeidet med de nye nettsidene skagerakenergi.no, skagerakkraft.no og skageraknett.no. Nå er alle selskapene i Skagerak-familien over på samme publiseringsløsning.

Gå til skagerakvarme.no her. 

Hjemmesidene er levert av Sandefjordbedriften CoreTrek AS. De skal også stå for teknisk drift av løsningen. CoreTrek ble valgt etter en konkurranse der flere store leverandører var med i kampen.

I løpet av et par uker vil også skageraknytt.no løftes over på ny plattform med ny design. Da er alle Skageraks nettsteder over på den nye nettplattformen.