26. august er det 40 år siden Vestfold Kraftselskap (VK) tok i bruk administrasjonsbygget i Slagen. Da ble administrasjonen og utestyrken samlet på ett sted i daværende Sem kommune.

Flyttet fra Tønsberg til Sem kommune

I 1920 kjøpte VK den gamle jernbanestasjonsbygningen i Nedre Landggate i Tønsberg sentrum. Der holdt administrasjonen til frem til flyttingen i 1978. Etter flyttingen hadde 85 VK-ere tilhold i Slagendalen.

Samlingen var en milepæl i VKs historie, eller som den daværende funksjonærforeningens leder, Anfin Sjøblom, uttrykte det:

Vi vil med dette VK-senteret gå inn i en ny æra i VKs historie. Det er gjort meget for at de ansatte med dette skal få en god arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø. Resten er opp til oss selv.

Fjellkirkearkitekt fra Sandefjord

Byggene i Slagendalen ble tegnet av den Sandefjords-baserte arkitekten Roar Tollnes. Tollnes utmerket seg blant annet med å tegne flere fjellkirker, både Jønnbu på Lifjell, Skirva i Tinn og Ble på Blefjell. Østre Halsen kirke er også Tollnes' verk, men også selskapslokalet Rukla i Sandefjord.

Arkitektonisk er ikke stilen på Slagen-bygget helt lett å plassere, men den står trolig greit under den relativt vide merkelappen modernisme.

Fem igjen blant dagens skagerakere

Blant dagens skagerakere er det tre stykker som kan huske innflyttingen i det nye administrasjonsbygget. Vibeke Kirsebom Andersen, Grethe Gallis og Thor Holm. I tillegg var Per Christiansen og Sven Erik Løvli begge lærlinger ved montasjeavdelingen som hadde flyttet inn i Slagen et par år tidligere.

- Jeg husker at jeg som jente var og skjøt rotter med luftgevær her, ler Vibeke.

For riktig mange år siden var nemlig tomten i Slagen søppelfylling. Det tiltrekker seg som kjent de upopulære gnagerne.

Skageraks hovedbase i Vestfold

I dag er lokalene i Slagen hovedbasen for Skagerak i Vestfold. Det er kontor- og oppmøteplass for 156 skagerakere. 134 er ansatt i Skagerak Nett, men også Skagerak Kraft, Skagerak Varme og morselskapet har medarbeidere her.

Siste tilskuddet til bygningsmassen i Slagen er den flisfyrte varmesentralen til Skagerak Varme. Den stod ferdig i 2012 og forsyner Tønsberg med miljøvennlig og fornybar fjernvarme.

Varmesentral