-  En av målsettingene er å synliggjøre flere av de dyktige kvinnene som finnes innen fornybarbransjen. En av disse er Ingunn Granstrøm i Skagerak Kraft som klarte å begeistre samtlige deltakere med sin innlevelse og begeistring for arbeidet med Grunnåi kraftverk, forteller Jane Berit Solvi initiativtaker på vegne av Skagerak Energi.

Etter flere uformelle samlinger tok representanter fra Glitre Energi, Multiconsult, Andritz Hydro, Skagerak Energi og Energi Norge tidligere i år et krafttak for å etablere et nettverk for kvinner i bransjen, og dermed var "Kraftkvinnene" en realitet. 

Målsettingen

- Vårt mål er å synligjøre, samt heie og framsnakke Kraftkvinnene. Vi ønsker større deltagelse av kvinner i fornybardebatten, økt rekruttering av kvinner i bransjen, og å utnytte kraften i samspillet blant den voksende medlemsmassen, forteller Solgun Furnes i Energi Norge.

Stor interesse 

Interessen for nettverket har vært stor og antall medlemmer har allerede passert 320 fordelt på 120 forskjellige virksomheter. 

Kraftkvinnene fikk god tid til nettverksbygging hos Skagerak Energi, i tillegg til å få med seg engasjerende og faglige presentasjoner. 

Sosiolog og forsker, Anne Grethe Solberg, ga deltakerne tips om "Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse".

- Vi kvinner må ta mer ansvar. Vi kan ikke vente på at noen gir oss ansvar, for det skjer ikke. Vi må fokusere på hva jeg kan gjøre for bedriften og ikke hva bedriften kan gjøre for meg, var noen av budskapene Anne Grethe formidlet. 

Det legges opp til to nettverkssamlinger i året og nest samling for Kraftkvinnene er 5. februar hos Multiconsult på Skøyen.

Ønsker du å bli en av Kraftkvinnene?