I forbindelse med innføringen av de nye strømmålerne gjenstår det fortsatt et lite antall kunder i Vestfold og Grenland som det har vist seg vanskelig å avtale målerbytte med. Nå varsler kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes at Skagerak Nett vil stenge strømmen hos kunder som ennå ikke har byttet måler. 

Minst fire uker før stenging

- I første omgang sender vi brev til kunder vi har vært i kontakt med tidligere, men ikke har lykkes å bytte måler hos. Det vil gå fire uker fra vi sender ut brevet til vi faktisk kommer til å stenge strømmen. Får vi en avtale med kundene, slik at vi får byttet måler i løpet av denne tiden, vil vi selvfølgelig ikke stenge strømmen.

Omnes forteller at Skagerak Nett ikke bare sender brev, men følger opp med SMSer eller telefonsamtale når det nærmer seg tid for stenging.

- Å stenge strømmen er et sterkt virkemiddel. Derfor er det noe vi forsøker å unngå i det lengste. Vi stenger uansett ikke strømmen hos noen kunder dersom det er kuldegrader.

Følger andre nettselskaper

Den siste tiden har flere nettselskaper gått til samme skritt som Skagerak Nett. Først ute var Eidsiva Nett som begynte å stenge strømmen hos denne kundegruppen tidligere i år.

- Siden vi har vært i kontakt med disse kundene tidligere, samtidig som andre nettselskaper har startet å stenge strømmen, tror vi ikke det vil komme som noen stor overraskelse for de kundene det gjelder at vi også går til dette skrittet, sier Omnes.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forlenget fristen for målerbytte hos de resterende kundene som har vist seg vanskelig å få byttet. Fristen var i utgangspunktet satt til 1.1.2019.

- Totalt har vi byttet 296 000 målere, hvorav snaut 900 er målere uten kommunikasjonsenhet. Det gjenstår cirka 1500 målere hvor kundene nå kommer til å motta varsel om stenging.

Får ikke beholde gammel måler

Omnes forteller at selv kunder med fritak har vært nødt til å bytte til ny måler uten kommunikasjonsenhet. Han forklarer at dette har å gjøre med den statistiske metoden som brukes for å sjekke at målerne måler riktig.

- Justervesenet pålegger oss å kontrollere et visst antall av alle målertyper hvert år. Da tas et statistisk utvalg av målertypen ned og sendes til et akkreditert laboratorium for kontroll. Når det gjenstår så få som 1500 gamle målere, og disse i tillegg er av forskjellige typer, må de uansett byttes fordi de skal kontrolleres.

Må betale ekstra for manuell avlesning

De 900 kundene som har fritak, og som har fått montert måler uten kommunikasjonsenhet, er ikke omfattet av stengevarselet. Disse kundene må imidlertid betale 2370 kroner per år for å dekke inn merkostnadene Skagerak Nett har ved å opprettholde systemer for manuell måleravlesning.