- Dette er en svært god avtale for oss, og ikke minst for innbyggerne i kommunen sier ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune. Det er svært viktig for oss å sikre arbeidsplassene i kommunen, både dagens og morgendagens. Det får vi til gjennom den inngåtte avtalen, samtidig som Skagerak Energi med dette øker sin aktivitet lokalt her hos oss.

- Innbyggerne i Hjartdal vil merke endringen direkte på lommeboka ettersom Skageraks nettleie er betydelig lavere enn den de har nå, sier en fornøyd ordfører, som også legger til at kommunen sitter igjen med en hyggelig sum med penger etter salget av elverket. 

Hjartdal Elverks nettvirksomhet skal integreres i nettvirksomheten til Skagerak Energi med virkning fra 1. januar 2020. Fra dette tidspunktet vil nettleieprisene i Hjartdal harmoniseres med Skagerak Netts priser for nettleie. Skagerak har fra før av mye virksomhet i øvre deler av Telemark og eier en stor del av hovedoverføringsledningene i fylket, det såkalte regionalnettet. 

- Hjartdal ligger meget sentralt til i forhold til dette regionalnettet i Øvre Telemark. Som en del av avtalen skal det bygges opp et miljø for drift og vedlikehold av nettet, med base i Hjartdal. Det er jo mye mer effektivt å betjene dette området med folk i Hjartdal enn å betjene det fra Grenland. 

- Vi har fra før betydelig kraftproduksjon i Hjartdal, og med kjøpet av Hjartdal Elverk blir Skageraks lokale tilstedeværelse i Øvre Telemark, med Hjartdal som et knutepunkt, kraftig styrket, understreker Barland.

Salget av Hjartdal Elverk er den første store strukturendringen i Nett-Telemark på mange år. Konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi er godt fornøyd med avtalen, og mener politikerne i Hjartdal har tatt et modig, riktig og fremtidsrettet valg.

- Bygging og drift av strømnett er i rivende utvikling. Når vi går sammen i større enheter oppnår vi høyere effektivitet og bedre utnyttelse av den samlede kompetansen. Jeg tror dette er veien å gå for at kraftfylket Telemark fortsatt skal ha sterke enheter innen både produksjon og distribusjon av kraft, sier Barland.