Liten økning

Det blir en liten økning i prisen på nettleie til nyttår siden staten øker avgiften på elektrisk kraft (forbruksavgiften). Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes forteller at Skagerak Nett holder prisene uendret.

- Vi endrer ikke prisene i 2020, men siden nær halvparten av det kundene betaler i nettleie er offentlige avgifter blir det en liten økning.

Den økningen betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh må betale i underkant av 90 kroner mer i 2020 enn i 2019. 

Mye avgifter

Omnes forteller at de offentlige avgiftene vil utgjøre 49 prosent av nettleiekostandene ved et forbruk på 20 000 kWh.

- De offentlige avgiftene fordeler seg på forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift. 
I tillegg til nettleien har kundene utgifter til strøm.

- Litt grovt sett pleier vi å si at av den totale strømregningen er en tredjedel utgifter til strøm, en tredjedel til nettleie og en tredjedel avgifter, forklarer kommunikasjonssjefen.