Den 5. juni rundet Skagerak Nett kunde nummer 200 000 i Vestfold og Telemark. På snaut 20 år har kundemassen økt med nesten 30 000 kunder.

- Det er vanskelig å gi en helt nøyaktig dato, men den 5. juni er veldig nærme, forteller prosesskoordinator Rune Holth i Skagerak Nett.

Nesten 30 000 nye på 20 år

Da Vestfold Kraft og Skiensfjorden kommunale kraftselskap (SKK) fusjonerte i 2001 hadde det nyopprettede nettselskapet i overkant av 170 000 kunder. Dette antallet har vokst jevnt og trutt, først og fremst ved organisk vekst.

- Vi får noen tusen nye kunder hvert eneste år. Det er en naturlig utvikling i områder med befolkningsvekst. Flere mennesker gir også flere målepunkt.

For det er strengt tatt antall målepunkt Holth teller når han hver måned summerer opp utviklingen. Enkelte kunder kan ha flere målepunkt, for eksempel både et hus og en hytte. Samtidig er det gjerne flere beboere i et hus som benytter samme målepunkt. Dermed er antallet kunder en litt diffus betegnelse for et nettselskap.

Vekst i Vestfold og Grenland

- For noen år siden overtok vi et mindre antall kunder fra Løvenskiold-Fossum i Skien, men ellers skyldes økningen organisk vekst i området vårt. De siste årene har den vært litt høyere fordi en del borettslag har fått pålegg om å bygge om fra fellesmålte anlegg til direktemåling.
Det betyr at steder der Skagerak Nett tidligere bare hadde ett målepunkt for et helt borettslag eller sameie, er dette erstattet med ett målepunkt for hver boenhet.

- Kunden er kongen

Nettdirektør Øivind Askvik styrer et av landets største nettselskap. Han understreker at Skagerak Nett tar hver eneste kunde på alvor.

- Vi har et mål om å være best på kundeservice blant nettselskapene i Norge. Det klarte vi i 2018 da vi kom øverst på EPSI Ratings måling om kundetilfredsheten blant nettselskapene.

Det skal ikke være noen hvilepute og hele selskapet streber etter å bli bedre.

- Vi gjennomfører for tiden en større omorganisering som skal gjøre oss enda bedre til å møte kundene og løse deres behov. Kunden er kongen, erklærer Askvik.