Fra årsskiftet skal driftssentralen til Skagerak Nett overvåke Midt-Telemark Energi Netts strømnett. Da blir strømnettet i Midt-Telemark døgnkontinuerlig overvåket. Administrerende direktør, Jon Arne Mørch Jonassen, mener både kundene og selskapet hans vil få store fordeler av samarbeidet med Skagerak.

- Skagerak Nett har en døgnbemannet og moderne driftssentral. Kundene vil få bedre informasjon og raskere feilretting, mens vi kan konsentrere oss om arbeidet med å vedlikeholde og utvikle nettet vårt.

Informasjon på SMS og strømstanskart

For kundene betyr det at de nå vil varsles via SMS ved planlagte strømstanser og i feilsituasjoner. Ved feil vil meldingen anslå når kundene kan forvente å få strømmen tilbake. På www.mtenett.no kommer det et eget kart med oversikt over strømstanser i området til Midt Telemark Energi Nett. Det omfatter nye Midt-Telemark kommune og Nome kommune.

- Vi har også utstyrt alle montørbilene med GPS, slik at driftssentralen ved feil kan finne den bilen som er nærmest feilstedet. Dermed kan vi komme raskere i gang med å rette feilen, sier Mørch Jonassen.

Nettselskapet tar også i bruk Nødnettet slik at mannskapene fortsatt er sikret kontakt med driftssentralen om mobilnettet skulle falle ut.

- Det blir en ny hverdag for våre montører, men vi har hatt en grundig opplæring sammen med Skagerak så jeg er helt sikker på at dette blir bra, sier Mørch Jonassen.

Samarbeider gjerne med andre

Administrerende direktør Øivind Askvik hos Skagerak Nett er også overbevist om at dette blir en bra løsning for alle parter.

- Vi har stor nytte av å samarbeide med Midt-Telemark og har lært mye av dem i prosessen. Forhåpentligvis har de også lært noe av oss. Samtidig handler dette om å utnytte våre samlede ressurser til det beste for kundene.

Askvik er ikke fremmed for tilsvarende samarbeid med andre nettselskaper.

- Jeg tror at alt samarbeid i nett-Norge er av det gode. HMS er viktig for alle selskapene. En døgnbemannet driftssentral øker sikkerheten både for mannskaper og kunder, konstaterer Askvik.

Mann foran kart