10 meter over bakken og omgitt av 24 000 volt spenning jobber Marcus Østlie og kollegaene for å sikre strømforsyningen. Arbeid under spenning (AUS) gjør at kundene i strømnettet unngår strømbrudd mens jobben blir gjort.  

– AUS er ekstra aktuelt nå under Korona-utbruddet. Vi stanser ikke strømmen hvis ikke det er fare for liv og helse, eller der det er ekstremt viktig for forsyningssikkerheten, sier energitekniker Marcus Østlie i Skagerak Nett. 

Næringskunder og gårdbrukere har ofte behov for ekstra aggregat for å sikre seg strøm under vanlige avbrudd. Også privatkunder har behov for varsling i god tid før planlagte strømstanser. Den ekstrakostnaden og -jobben sparer nettleverandøren ved arbeid under spenning. 

Unngår strømstans

– Før var man mer vant til at strømmen ble tatt under slik arbeid. Nå forventer kundene å ha tilgang til strøm hele tiden. Derfor er arbeid under spenning en vinn-vinn situasjon for dem og for oss. Om denne jobben skulle vært gjort uten AUS måtte vi hatt en strømstans på cirka sju timer. Det ville også vært behov for flere montører for å utføre denne jobben på dette tidsrommet, sier Østlie. 

Byttet travers

En høyspentledning med lav høyde over dyrkbar mark i Våle, ga Skagerak Nett en gylden anledning til å bytte travers uten at noen mistet strømmen. En strømstans her ville berørt sju transformatorer eller nettstasjoner, 30 husholdninger, tre jordbrukseiendommer og et verksted. 

– Lav høyde på ledningen kan være alvorlig dersom man kommer nær med store redskap eller gårdsmaskiner. Vi fikk byttet fra trekant- til plantravers, og får litt mer høyde ved å løfte alle tre faser like høyt. Samtidig byttet vi fra porselen til komposittisolatorer ved fem master, forteller Østlie. 

Arbeidet i nye Tønsberg kommune har gitt de fire AUS-utdannede montørene ekstra trening i den krevende arbeidsformen. 

– Med 24 kilovolts spenning krever det god avstand når vi skal opp og jobbe i masta, understreker Østlie. 

Det ligger mye planlegging bak slikt arbeid, blant annet må ledningen sjekkes for svakheter. 

Isolerte stenger

– Vi benytter isolerte stenger til å løfte strømledningene opp og ut, slik at vi får nok avstand til å komme oss helt opp i toppen på masta og til traversen, forklarer Østlie. 

Det høres unektelig farlig ut, men energiteknikeren forteller at AUS er en foretrukket arbeidsmetode blant dem som har opplæring i den. 

– Jeg føler meg tryggere når jeg jobber med AUS enn ved vanlig strømstans. Vi har god kommunikasjon og gjennomtenkte planer hele veien. Det er en ny måte å tenke på, og gir oss andre utfordringer enn ved utkoblinger, sier han. 

En planlagt utkobling av strømmen gjør at arbeidet går i mer vante spor, forteller han. Med arbeid under spenning skjerpes konsentrasjonen og kommunikasjonen mellom kollegaene. 

 – Ofte er er AUS-oppgaver mindre tidkrevende enn arbeid ved utkoblinger, og i tillegg synes vi det er gøy å ha enda en arbeidsmetode å variere med. 

Nettselskapet kan også notere seg et ekstra pluss i margen: Nettleverandøren sparer også kostnader for ikke levert energi ved å gjøre arbeidet uten strømstans. 

menn mast stenger