Skagerak Nett befarer med jevne mellomrom hele ledningsnettet. Stadig oppdages det bygninger som er satt opp alt for nær luftledninger.

Byggetillatelse er ikke tilstrekkelig

- Mange er ikke klar over avstandskravene og tenker at dersom de har fått en byggetillatelse fra kommunen er alt i orden, forteller prosjektingeniør Vidar Knutsen.

Slik er det ikke. Avstanden til strømledningene må byggherre sørge for er henhold til regelverket. Avstandskravene er det verdt å følge siden de gjenspeiler den potensielle faren knyttet til å være i nærheten av strømledninger.

Krav om fire meter over tak

Illustrasjon av bygning og avstand til ledning

- Det er gjerne ved lavspentledninger det syndes mest, men disse kan også være farlige. Det er krav om fire meter avstand fra en bygning til en uisolert ledning, forteller Knutsen.

For isolerte ledninger er kravet to og en halv meter, mens den vannrette avstanden mellom ledning og bygning er minimum halvannen meter for både isolerte og uisolerte ledninger. Knutsens kollega, Per Vidar Kråkemo, gir et eksempel på hvorfor det er viktig å overholde kravene.

- Dersom du skal male garasjen din og kommer borti en uisolert ledning mens du står i en aluminiumstige får du strømgjennomgang. Det kan i verste fall føre til hjertestans. Siden aluminium er en effektiv strømleder kan det samme skje med en isolert ledning som har en liten skade.

Sammen følger Kråkemo og Knutsen opp de sakene der det oppdages bygg for nær ledninger. Det er særlig ved oppføringer av garasjer, verandaer eller tilbygg de ser det syndes mye. Det kan fort bli dyrt for huseier.

- Dersom vi oppdager bygninger som er for nær en ledning er det i utgangspunktet huseier som må betale for å få utbedret forholdet. Det kan være vi må sette opp en ekstra stolpe eller rett og slett erstatte ledningen med en kabel i bakken, forteller Kråkemo.

Kan bli dyrt for huseier

Kråkemo forteller at huseier kan risikere å måtte betale så mye som 30 000 kroner, alt avhengig av forholdene.

- Vi har kommet over blanke ledninger over terrasser hvor det bare er å strekke ut hånden og berøre ledningen. At noen tør å ha det på den måten synes jeg er vanskelig å forstå, forteller Kråkemo.

Veileder på skageraknett.no

På Skagerak Netts internettsider finnes det en egen veileder som viser avstandskravene til ulike typer ledninger. Dersom man er i tvil om regelverket eller ønsker råd om oppføring bygg i nærhet av ledning oppfordrer Kråkemo og Knutsen til å ta kontakt med kundeservice i Skagerak Nett.