Når flere bruker mer strøm, til samme tid, øker det presset på strømnettet. 

– Strømnettet må brukes smartere, og her kommer StrømFleks inn, sier Mariona Zhuri i Skagerak Nett. 

Hun jobber som trainee i avdelingen for forskning, utvikling og digitalisering i nettselskapet. Denne sommeren søker hun etter 200 personer for deltagelse i StrømFleks-prosjektet. Disse bør bo i området rundt Hovenga i Porsgrunn, Horten videregående skole eller Lysheim skole i Horten. Andre områder kan vurderes ut fra interesse fra kundene. 

Deltagerne får installert hver sin smarthusløsning fra futurehome

Smarthus-løsninger

StrømFleks er ett av Skagerak Netts nye forskningsprosjekt. 

Smarthusløsningene fra futurehome lar brukerne overvåke forbruket av strøm ved hjelp av en smarthub. Denne kobles til boligens internett. Smarthub-en kan styre alt fra varme til belysning i boligen, via en app på mobilen. 

Les mer eller meld deg på her: StrømFleks - bidra til det grønne skiftet

Med smarthus-teknologi får deltagerne enklere tilgang til informasjon om forbruket, og økt styring av hvor mye strøm de bruker. Målet er å teste ut hvordan ulike løsninger kan bidra til bedre utnyttelse av strømnettet, uten at det påvirker kundenes vanlige strømbruk og -behov. 

– Det er uforpliktende å være med i testen, og det kreves minimalt av de som deltar når testen gjennomføres, forteller Zhuri. 

I husholdninger der det allerede er styringssystemer i bruk kan det også være mulig å delta i prosjektet. 

Fleksibel strømbruk

StrømFleks-prosjektet er ett av åtte storskala demoprosjekter om fremtidens energisystemer som har fått Enova-støtte. Prosjektet ledes av Ivan Schytte i Skagerak Nett.

Boliger, næringsbygg og kommunale bygg, samt ladestasjoner for El-bil skal være med i testen. 
I demoprosjektet vil Skagerak Nett rekruttere husholdningskunder i nabolaget rundt nettstasjonen på Hovenga i Porsgrunn, for å kunne installere en smarthusløsning i deres bolig. Målsettingen er å demonstrere styring av ulike typer fleksibelt forbruk.

– Denne demoaktiviteten inkluderer 200-400 husholdningskunder, i eldre og nyere boliger, leiligheter og eneboliger, med/uten elbil og med/uten mulighet for produksjon og lagring av energi, sier Zhuri. 

Sparer penger

Smartere strømbruk sparer nettselskapet og forbrukeren for store utbygginger av nettet, inngrep i naturen unngås og nettleia holdes nede. Med StrømFleks får forbrukerne bedre oversikt over både forbruk og pris. 

Et nettselskap eier og drifter overføringsnettet for elektrisk energi. Skagerak Nett har over 200 000 nettkunder i Vestfold og Telemark. Forskningen på strømnettet skal komme alle til gode. 

StrømFleks er et prosjekt i regi av Skagerak Nett og gjennomføres sammen med Sintef-energi, Horten kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Format Eiendom og Aidon, og har fått støtte av Enova. 

Prosjektet har en varighet på tre år, og avsluttes høsten 2022. Når prosjektet avsluttes beholder alle deltagerne de installerte smarthusløsningene fra futurehome. 

StrømFleks deles inn i fire prosjekter, der BoligFleks innebærer styring av fleksibelt forbruk hos husholdninger ved bruk av smart teknologi. Skagerak Nett søker nå etter kunder som har lyst til å delta.