Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen, melder Sikkerhverdag.no, et nettmagasin fra Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). 

Det blir stadig flere eldre i befolkningen, og de bor hjemme lenger enn før. God brannberedskap redder liv og det er ofte ikke så mye som skal til. Det Lokale Eltilsyn i Skagerak Nett støtter seg til oppfordringen om å ta en liten - men viktig prat - om brannsikkerheten hos eldre hjemmeboende. 

Artikkelen er publisert på Sikkerhverdag.no i forbindelse med FNs eldredag 1. oktober.

Ta kjøkkenpraten

En prat om brannfarer i hjemmet og enkle brannforebyggende tiltak kan gjøre forskjellen på liv og død. Her er noen temaer det kan være lurt å snakke om. Vi har også laget en sjekkliste med enkle tiltak du som pårørende kan gjøre etter praten.

Pass på komfyren

Komfyren er den desidert største årsaken til boligbrann. Det er fort gjort å glemme eller sovne fra en kjele på kokeplaten. Snakk om viktigheten av å være til stede når man lager mat.

Hvilke situasjoner utgjør den største risikoen? Kanskje finnes det alternativer til å bruke komfyren? Sjekk også om det er installert komfyrvakt. En komfyrvakt kutter strømmen til komfyren dersom en plate blir for varm. Det hindrer tørrkoking, overoppheting og andre farlige situasjoner som kan føre til brann.

Som pårørende kan du:

 • Installere komfyrvakt
 • Rengjøre filteret i kjøkkenvifta over komfyren
 • Passe på at gardiner, duker, aviser og møbler er i god avstand fra panelovner
 • Sjekke at røykvarsleren virker og kan høres overalt i boligen
 • Sørge for slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke
 • Rydde unna lysmansjetter, brannfarlige lysdekorasjoner og ustødige lysestaker
 • Legge til rette for at røyking kan skje uten fare for brann

Kilde: Sikkerhverdag.no

Grytekluter, kjøkkenhåndklær, aviser og annet som oppbevares rundt komfyren kan fort ta fyr og føre til at flammene sprer seg raskt. Flammer som treffer en kjøkkenvifte full av fett sprer seg enda raskere. Ta en prat om rydding og renhold rundt komfyren.

Er det behov for andre oppbevaringsløsninger som alternativ til å bruke komfyren som lagringsplass? Det kan være en idé at familie og pårørende bytter på å sjekke kjøkkenvifta og rengjøre denne ved behov.

Sjekk elektriske produkter

Komfyren er en brannversting, men også andre elektriske produkter kan være brannfarlige hvis de brukes feil. Hør med beboeren hvilke vaner han eller hun har rundt bruk av elektriske ovner og andre elektriske produkter. Panelovner og stråleovner som dekkes til eller støver ned kan lett ta fyr.

Apparater som bruker mye strøm (over 1000 watt) skal ikke kobles til med skjøteledning. Det kan gi overbelastning på skjøteledningen, som blir for varm og kan starte en brann.

Lytt etter røykvarsleren

Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer. Test at beboerne kan høre varslingen - også fra soverommet. Husk også å teste røykvarsleren en gang i måneden, og bytt batteri en gang i året. Dersom beboeren ikke hører røykvarsleren, sjekk med Hjelpemiddelsentralen om muligheter for å låne utstyr som for eksempel røykvarsler med lys eller vibrering.

Ta også en prat om hvordan man skal redde seg ut hvis røykvarsleren hyler. Sørg for at rømningsveiene ikke er blokkert av møbler, tepper eller andre hindre. Det kan også være lurt å gjennomføre en brannøvelse – øvelse gjør mester, også når det gjelder evakuering.

Prøveløft slokkeutstyret

Hva gjør man når man oppdager en brann? Det kan det være lurt å ha tenkt og snakket igjennom. Sørg for at boligen har slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke. Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannslokkingsapparatet er for tungt, kan det være lurt å ha et brannteppe eller slokkespray i tillegg. Husk likevel at det viktigste er å redde seg ut i tide.

Unngå åpen flamme

Det finnes mange lysmansjetter og dekorasjoner med stearinlys, men det skal ikke så mye til før det blir et lite bål. Snakk om farene ved bruk av levende lys, spesielt sammen med andre materialer som lett kan ta fyr. Det finnes flere mer brannsikre alternativer til levende lys, for eksempel batteridrevne bordlys.

Pass opp for sigarettglør

Glør fra sigaretter utgjør en stor brannrisiko. Hvis noen eldre du kjenner røyker, spør hvor og når de røyker når de er hjemme. Kanskje er det tiltak som kan gjøre brannfaren mindre? Eksempelvis er det stor forskjell på risikoen ved å røyke utendørs og det å røyke på sengen.

Under kjøkkenpraten bør dere snakke om:

 • Matlaging og brannsikkerhet på kjøkkenet
 • Trygg bruk av elektriske produkter
 • Varsling og rømningsveier
 • Slokking av brann
 • Levende lys og røyking

Kilde: Sikkerhverdag.no

 Et brannteppe kan også bidra til å redusere risikoen for brannutvikling som følge av røyking.

Sjekkliste for kjøkkenpraten

Bevissthet rundt brannfarer og gode vaner forebygger mange branner. Til deg som pårørende har vi også laget en sjekkliste med de viktigste brannforebyggende tiltakene, til bruk under kjøkkenpraten.