Digitaliseringen av strømnettet er full gang, og disse kulene kan komme til å spille en viktig rolle. Kulene er utstyrt med sensorer, og på 132 kV-ledningen mellom Rød i Skien og Sørtveit i Siljan har Skagerak Nett montert ni slike.

- Kulene kalles neuroner og er prototyper som oppstartsbedriften Heimdal Power har utviklet, forteller Knut Rydland hos Skagerak Nett.

Kan måle mye

Neuronene drives av induksjonsstrøm fra ledningen de er festet på og kan gjøre målinger som er nyttige for nettselskapene. De kan måle temperaturen på ledningen og i luften, oppdage vibrasjoner i ledningen, kortslutninger, jordfeil og måle avstand til bakken og helning på ledningen.

- Systemet er til utprøving i åtte-ni nettselskaper, i og utenfor Norge. I Skagerak Nett prøver vi de ut for å se om vi kan oppdage is på ledningene.

Is er problematisk fordi det øker vekten på ledningen. I verste fall kan vekten mangedobles og føre til brudd. I dag må mannskapene ut å befare når de mistenker at det bygger seg opp islast.

- En av utfordringene er at isen kan bygge seg opp veldig fort under gitte værforhold. Montørene våre forteller at det ved underkjølt regn kan komme mye is på ledningene bare i løpet av to-tre timer.

Finner feil med en gang

Denne vintere har kanskje ikke vært den beste til å måle islast, men Rydland ser også for seg andre bruksområder.

- I områder med radialt nett, det vil si områder som bare forsynes via en hovedledning, kan det være aktuelt å montere neuronene ved hvert mastepunkt. Dersom det oppstår en feil vet man med en gang hvor den er. Da kan mannskapene sendes direkte til feilstedet.
Sensorene måler også hvor mye strøm som går gjennom ledningen. Kombinerer man disse dataene med temperaturmålinger, er det mulig å beregne hvor høy belastning ledningen tåler til enhver tid.

Bedre utnyttelse av kapasiteten i nettet

På kalde vinterdager kan en ledning tåle å overføre mer strøm enn på en varm sommerdag. Dataene gjør det mulig å utnytte kapasiteten i nettet bedre og dermed forlenge levetiden på en ledning.

Sensorene sender dataene via mobilnettet slik at de blir tilgjengelige for nettselskapet. Når det mobile 5G-nettet innføres de neste årene, kan det føre til at antallet sensorer i nettet mangedobles. Skagerak Nett er allerede i gang med å prøve ut 5G-sensorer andre steder i nettet.

Isolator og neuron på 132-kv-ledning.