Til tross for at hele landet står i en spesiell situasjon grunnet koronaviruset, bygger Skagerak Kraft og underentreprenørene Gjuvåa kraftverk som planlagt. 

–  Dette lar seg gjøre fordi arbeidet med Gjuvåa kraftverk i stor grad benytter seg av lokal arbeidskraft, som alle gjør sine sikkerhetstiltak i situasjonen vi står i, sier prosjektleder Henrik Wennerstrand i Skagerak Kraft. 

Tveito Maskin, som har grunnarbeidet på kraftverkstomta, rørgata og inntaket, startet opp mandag 23. mars med sine underentreprenører Lonar skogsdrift og Andreassen Graveservice.

Grønn profil

På tomta i Tuddal sentrum, der det fram til denne uka sto en fraflyttet enebolig, skal det reises et helt spesielt vannkraftverk. Selve bygget kles i materialer med grønn profil.  

Kraftverkets yttervegger kles i treflis av brent malmfuru, som gir assosiasjoner til kledning vi vanligvis ser på stavkirker. Detaljer på bygget får farger hentet fra lokal rosemalingstradisjon, og utenfor kraftverket skal det plantes og såes. Store vindusflater gir skuelystne muligheten til å se inn i et moderne vannkraftverk når anlegget settes i drift i september 2021. 

2,1 kilometer rør

Kraftverket skal utnytte fallet på 283 meter mellom Nybru og Tuddal sentrum, og dette gjøres ved å lede vannet gjennom en 2,1 kilometer lang rørgate.  Arbeidet med hogstmaskin er allerede i gang for å rydde langs rørtraseen. 

Om kraftverket

Kraftverket får en årlig produksjon på 14,5 GWh, tilsvarende strømforbruket til 725 boliger. Vannkraft er en bærekraftig energikilde, som utnytter vannstrømmen til å produsere elektrisitet. 

Det er Gjuvåa Kraftverk AS som eier prosjektet. I dag er Skagerak Kraft eneste aksjonær, men falleiere har mulighet til å kjøpe seg inn i Gjuvåa Kraftverk AS når det settes i drift. 

Investeringen har en ramme på 75 millioner kroner. 

Grunnarbeid og byggarbeid utføres av Tveito Maskin AS og Skorve Entreprenør AS, men det er flere leverandører av elektromekanisk utstyr. 

Fortsatt vann i Gjuvåa

NVE og Olje- og energidepartementet har gitt Skagerak Kraft tillatelse til å bygge ut Gjuvåa med et høyt minstevassføringskrav som skal sikre det biologiske mangfoldet i et viktig bekkeløft. NVE har i konsesjonen angitt hvilke krav som skal gjelde for minstevassføring. Disse kravene vil selvsagt overholdes.