Staben vokser fra 11 til 15 ansatte hos Skagerak Nett i region Hjartdal. Dette skjer som lovet etter at Hjartdal kommune solgte Hjartdal Elverk til Skagerak Energi.

Oppkjøpet sikret en real vekst i montørstyrken i øvre Telemark, som sikrer drift og vedlikehold av strømnettet, med base i Hjartdal. 

– Vi ble forespeilet at Skagerak Nett skulle styrke staben i regionalnettet, og nå har vi ansatt fire nye. Den siste kom formelt på plass i mai, og det er en veldig riktig og god satsning i Hjartdal, sier avdelingsleder Oddgeir Kasin. 

– Bra satsning

Hjartdal Elverks nettvirksomhet er nå innlemmet i nettvirksomheten til Skagerak Energi. Det gir blant annet lavere nettleie for strømkunder i Hjartdal, men også bedre beredskap dersom uværet herjer med strømnettet. 

– Det er bra å ha flere folk i området og på distribusjonsnettet, og det er en veldig bra satsning å styrke bemanningen i Hjartdal. Med tanke på utrykningstid ved uvær ligger vi godt plassert mellom Nordagutu og Rjukan, sier Kasin. 

Skagerak har fra før av mye virksomhet i øvre deler av Telemark og eier en stor del av hovedoverføringsledningene i fylket, det såkalte regionalnettet. Avdelingen i Hjartdal er et knutepunkt for Skagerak Energi, som fra før av har betydelig kraftproduksjon i området. 

Fire nye fjes

Torgeir Særsland og Jostein Haugan er nye fjes i Skagerak Nett. De er begge fagarbeidere som går i gang med 18 måneders læretid for å utdanne seg innen Gruppe A, høyspentmontasje. Songphol Phim-In hadde sin læretid i Hjartdal Elverk, og vender tilbake etter en periode hos Nettpartner. Arne Lia er Skagerak-ansatt fra før, men flytter til region Hjartdal denne våren. Alle ble ansatt i slutten av januar, men har hatt ulik oppstartstid. Skagerak Nett i Hjartdal tar også i mot en lærling kommende høst. 

– Satsningen styrker regionalnettet i området fra Nordagutu til Rjukan. Vi får større fleksibilitet og flere å spille på, og kortere utrykningstid, sier Kasin.