- Dagens kraftflyt innebærer at du ikke vet hvor kraften du har i stikkontakten kommer fra. Med opprinnelsesgaranti fra Eidet kraftverk er du garantert ren, fornybar vannkraft fra Skien sentrum, sier Trond Ditlefsen, produktutvikler i Skagerak Kraft. 

Et ferskt samarbeid med Gumpen Auto Grenland sikrer at nye Audi e-tron og Volkwagen e-golf kjøpt hos dem ruller rundt med garantert fornybar kraft på «tanken». Gumpen er landets første bilforhandler som kan garantere at bilene lades med strøm fra fornybare kilder. 

- Mange miljøbevisste bilister vil sikre seg at «el-en» i el-bilen kommer fra fornybare ressurser, og ikke fra kull- eller kjernekraft, sier Ditlefsen.

Ett år av gangen

Stadig økende fokus i næringslivet på miljøregnskap og bærekraftsrapportering gjør opprinnelsesgarantier viktig. Bedrifter kan benytte opprinnelsesgarantier for å dokumentere 100 prosent fornybart strømforbruk i miljøregnskapet. Gumpen Auto har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende forbruket av alle solgte elbiler i løpet av 2020, noe som avregnes på slutten av året.

Det er ikke mulig å spore hvor den fysiske kraften kommer fra, men det finnes et system som dokumenterer hvor kraften er produsert. Det er her opprinnelsesgarantier kommer inn. 
Skagerak Kraft garanterer at det er produsert tilsvarende fornybar kortreist energi ved Eidet kraftverk som forbruket. 

Les også: Opprinnelsesgaranti fra Eidet kraftverk  

Diftlefsen understreker at samarbeidet med den lokale elbilleverandøren er en mulighet til å gjøre noe sammen for miljøet. I tillegg får Skagerak Kraft mer oppmerksomhet rundt den lokale kraftproduksjonen som skjer i Eidet kraftverk ved laksetrappa, midt i Skien sentrum. Der produseres det 17 GWh ren energi i året. 

Ren vannkraft

Skagerak Kraft selger opprinnelsesgarantier i bedriftsmarkedet. Det er også mulighet for å bedrifter å kjøpe lokalprodusert vannkraft fra andre Skagerak-eide kraftverk i Kragerø, Siljanvassdraget eller lenger opp i Telemarksvassdraget. Privatkunder som vil sikre seg ren vannkraft i stikkontakten bør kontakte sin strømleverandør. 

Kraftprodusentenes fordel med opprinnelsesgaranteier er at den fornybare kraften blir mer verdt, og dermed mer lønnsom å bygge ut.

I løpet av første halvår i år vil Skagerak Kraft lansere et nettportal der bedrifter kan bestille opprinnelsesgarantier fra valgfritt kraftverk i selskapets portefølje.

Stiller miljøkrav

Flere store selskaper som IKEA, BMW og Google har forpliktet seg til å fase ut fossil energi til fordel for fornybar energi, flere av disse stiller krav til sine underleverandører om fornybarhet

Bredden i aktører som har kjøpt opprinnelsesgarantier fra Skagerak Kraft strekker seg fra konsertarrangøren Skien Live til Vest-Telemark kraftlag. Også eiendomsavdelingen i Skagerak Energi har kjøpt opprinnelsesgaranti for sitt energiforbruk. Det samme har Skagerak Nett gjort for forbruket til sine trafostasjoner.