HR-trainee Heidi Øhrn (29) leder Sommerprosjektet, og skal samle et team på fire til seks studenter med vidt forskjellig bakgrunn. Sammen skal de jobbe med problemstillinger knytta til hvordan fremtidens vær og vind vil påvirke energibransjen. 

Sommerprosjektet ble gjennomført for første gang i fjor. 

– Det var et pilotprosjekt, og vi fikk gode tilbakemeldinger. Derfor er det ekstra gøy å gjøre det om igjen i år. 

Fire studenter med bakgrunn fra filosofi til økonomi, elkraft og bærekraftig produksjon jobbet sammen i fjor. Én av dem er nå i en trainee-stilling i selskapet, innen Forskning, utvikling og digitalisering. 


Kreativ sommerjobb

Skagerak Energi produserer og distribuerer strøm og fjernvarme fra fornybare kilder, og er et viktig bidrag i det grønne skiftet. Temaet for årets sommerprosjekt er framtidens klima, vær og vind, og hvilke muligheter og utfordringer det vil gi Skagerak Energi som selskap. 

– Vi tror vi får en del søkere som studerer elkraft, men vi håper også meteorologi- og hydrologistudenter vil søke.

Øhrn har selv psykologibakgrunn, og er glad for at prosjektet søker studenter fra ulike fagretninger. 

– Mangfold og ulikhet skaper gode, kreative prosesser, sier Øhrn. 

Hun er åpen for at de aller fleste fag kan brukes i sommerprosjektet. 

– Det vi ser etter i søknadene er gode argumenter for hva de kan bidra med, og vi søker helst studenter som er mellom tredje og fjerde året på mastergraden. 

Lar oss inspirere 

Det ni uker lange sommerprosjektet gir studentene et innblikk i et av landets største energiselskaper, og de får muligheten til å jobbe med aktuelle problemstillinger for kraftbransjen. Prosjektet har oppstart 15. juni, og avsluttes 14. august. Det er lagt opp til en to uker lang sommerferie i fellesferien.

Når prosjektet er ferdig presenteres resultatene for konsernledelse og medarbeidere i Skagerak Energi.

– Vi gir studentene høy tillit og mye ansvar, og opplever at de synes det er gøy å bidra faglig inn i en spennende bransje. Skagerak lar seg inspirere av dem, og det kan være deler av det de presenterer som vi har god nytte av. 

Arbeidssted er ved Skagerak Energis hovedkontor i Porsgrunn. Studenter som kommer utenbys fra kan få hjelp til å finne en bolig i disse sommerukene. I fjor kjempet 42 søkere om plassene, men Øhrn håper på enda flere i år. 

– Vi går bredt ut, og bruker tid på å finne de riktige folkene, sier hun. 

Les mer om sommerprosjektet på Skagerak Energis nettsider. 

Søknadsfrist er 22. mars.