– Vi henstiller publikum om å være veldig forsiktige ved trefelling og graving, og ikke gjøre det i nærheten av våre ledninger og kabler. Vi ønsker ikke unødvendige feilsituasjoner, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi.

Skagerak Nett prioriterer sikker strømforsyning til alle i den ekstraordinære situasjonen rundt Korona-viruset, og ønsker å unngå unødvendige brudd i strømforsyningen.  

Senest i helgen havnet et tre over strømlinja ved trefelling i privat regi, noe som førte til at mange mistet strømmen i en periode.  

– Mange har mye ekstra tid hjemme, og ser sitt snitt til å få ryddet litt på egen tomt, men vi ber alle om å være ekstra forsiktige. Trefelling ved strømlinjer er farlig, og det får store konsekvenser for mange, sier Omnes.  

Sikrer lys og varme 

Til tross for den ekstraordinære situasjonen driftes strømnettet omtrent som normalt. Skagerak Nett har imidlertid satt i verk en del tiltak for å sikre stabil strømforsyning, noe samfunnet er avhengig av.  Nettselskapet sikrer forsyningen av elektrisk energi til lys, varme og kommunikasjon ved alt fra sykehus til mange tusen hjemmekontor i området vårt.  

– Vi må prioritere de sakene som er viktige for mange, og må ikke komme i en situasjon der vi påfører oss unødvendige feilsituasjoner på grunn av uforsiktighet. Dette er viktigere nå enn noen gang tidligere, sier Omnes.  

Også i bakken 

Av samme årsak er Skagerak Nett ekstra restriktive med å innvilge søknader om graving nær våre kabler, og har varslet aktuelle myndigheter om skjerpede krav.  

– Ved gravearbeid i området skal man alltid melde fra til Skagerak Nett og få påvist eventuelle kabler i bakken, sier Omnes. 

– I den perioden vi er inne i nå vil vi nok være mer restriktive enn ellers med å innvilge graving nær kabler, og i særdeleshet i de tilfellene kabler må koples ut før graving, sier han.