Nå lyser Skagerak Energi ut tre nye konserndirektørstillinger, som alle går inn i konsernledelsen. Dette skjer som et ledd i en ny konsernorganisering og -oppdatert strategi for energikonsernet. 

Mer informasjon om stillingene finner du på Skagerak Energis hjemmesider

– Dette er tre svært spennende stillinger der man får sentrale roller som bidragsytere inn mot å realisere konsernets strategi. Vi skal ta nye posisjoner og styrker laget for en videre utvikling som kommer industrien, kundene, eierne våre og hele regionen vår til gode, sier konsernsjef Jens Bjørn Staff i Skagerak Energi. 

Grønn vekst 

Ny konsernorganisering betyr nye satsningsområder for energikonsernet, som i dag har sin kjernevirksomhet forankret i produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi. 

Vekststrategi- og konsernorganiseringen ledes av konsernsjef Jens Bjørn Staff, og prosjektene er godt forankret i organisasjonen. 

– Den nye organiseringen trer i kraft 1. november, da med konstituerte ledere i rollene som konserndirektører for HR og HMS, Digitalisering og IT og Innovasjon og Forretningsutvikling. Disse tre stillingene lyses nå ut, sier Staff. 

Styrker posisjonen

I dag teller konsernledelsen i Skagerak Energi åtte personer. Enkelte av disse får nye ansvarsområder, og de tre nye direktørstillingene betyr at ledergruppa utvides med en helt ny konserndirektørstilling for Digitalisering og IKT. De to andre områdene som løftes til øverste nivå med egne konserndirektører i Skagerak- konsernet er HR og HMS, og Innovasjon og forretningsutvikling.  

Konsernet har 650 ansatte, en gjennomsnittlig årlig kraftproduksjon på 6 TWh, og over 200 000 nettkunder. Skagerak Energi eies av Statkraft og kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. 

Den nye strategien innebærer også at datterselskapene Skagerak Kraft og Skagerak Varme samles under samme direktørområde for Produksjon og Energiforvaltning. 

Bærekraftig partner 

Årsaken til endringen i Skagerak Energis organisering og strategi er et ønske om å løfte konsernet ytterligere som en bærekraftig partner for industri og næringsliv i eierkommunene og i regionen. 

– Endringen er identifisert i et behov for oss og for regionen vår. Vi mener Skagerak Energi kan bidra slik at Vestfold og Telemark blir en enda mer attraktiv og grønn region, sier Staff. 

Målet er grønnere løsninger som kommer alle til gode.

– Det snakkes på inn- og utpust om det grønne skiftet, om klimamål og bærekraft overalt i samfunnet. Vi er ikke bare en del av løsningen, vi er i mange tilfeller selve løsningen. Det betyr at Skagerak Energi allerede har en solid posisjon og et godt utgangspunkt for å bidra ytterligere enn i dag, sier konserndirektør for Myndighetskontakt og Kommunikasjon, Kristian Norheim.