Det er ikke mulig å spore hvor den fysiske kraften kommer fra, men det finnes et system som dokumenterer hvor kraften er produsert. Det er her opprinnelsesgarantier kommer inn. 

En ny tjeneste fra Skagerak Kraft lar deg selv velge hvilket vannkraftverk selskapet ditt kan kjøpe opprinnelsesgarantier fra. På Skagerak Krafts nettsider selges det opprinnelsesgarantier fra hele 49 vannkraftverk, der du kan bestille opprinnelsesgarantier direkte fra et eller flere kraftverk. 

Skagerak Kraft garanterer at det er produsert tilsvarende fornybar kortreist energi ved det valgte kraftverket, som størrelsen på forbruket til den enkelte kunden.

Finn ditt lokale kraftverk her: Kraftverksoversikt

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en viss mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde.

– Kunder i bedriftsmarkedet får informasjon om alt fra miljøtiltak rundt kraftverket, til selve kraftproduksjonen som foregår i hvert enkelt kraftverk. Opprinnelsesgarantiene er ulikt priset, ut fra ulike forutsetninger, forteller produktutviklingsleder Trond Ditlefsen i Skagerak Kraft. 

Trond Ditlefsen

Kjøper man en kraftavtale med opprinnelsesgarantier går betalingen for strømmen til produksjon av ren, fornybar vannkraft. 

Ren fornybar kraft

De fleste bedrifter har et krav om et miljøregnskap fra sine eiere. I tillegg til at kraften du kjøper er garantert norsk vannkraft, kan nå du også sikre deg en lokal leverandør. 

Noen bedrifter ønsker å assosieres med kraftverk i nærområdet, mens andre kan ønske å kjøpe opprinnelsesgarantier fra bygda som ga selskapet muligheter i oppstartsårene.

– Kortreist er ikke gått av moten, og her lanserer vi en tjeneste der du kan velge lokalt, og kjøpe opprinnelsesgarantier fra det vannkraftverket du selv ønsker, sier Ditlefsen i Skagerak Kraft. 

Statnett utsteder et visst antall opprinnelsesgarantier avhengig av produksjonen, og store strømkunder kan kjøpe opprinnelsesgarantier fra flere kraftverk. 

– Ulike kunder er opptatt av ulike typer profiler ved kraftverkene. Noen ønsker seg kraft fra mindre elvekraftverk, andre er opptatt av at kraftverket ligger i et spesielt område, sier Ditlefsen.

En annen fordel med opprinnelsesgaranteier er at den fornybare kraften blir mer verdt, og dermed mer lønnsom å bygge ut.

– I Norge har vi mye vannkraft, og opprinnelsesgarantiene som er introdusert av EU gjør det enklere å støtte kraftproduksjon fra fornybare kilder.

Grønt stempel

Opprinnelsesgarantier gir goodwill, et stort pluss i miljøregnskapet, og kan også brukes i markedsføringsøyemed. Et grønt stempel kan være avgjørende i en tid der miljø og klima får økende fokus hos kundene. 

– Veldig mange kunder etterspør bedriftenes miljøavtrykk. Miljøregnskapet dokumenterer det, og opprinnelsesgarantier for kraften teller også inn i bedriftenes bærekrafts-rapportering, sier Ditlefsen. 

Flere bedrifter har allerede sikret seg opprinnelsesgarantier. Skageraknytt har tidligere omtalt Gumpen Auto som sikret seg lokalprodusert kraft til sine elbiler fra Eidet kraftverk midt i Skien sentrum. 

Disse har garantier

Bredden i aktører som har kjøpt opprinnelsesgarantier fra Skagerak Kraft strekker seg fra konsertarrangøren Skien Live til Vest-Telemark kraftlag. Også eiendomsavdelingen i Skagerak Energi har kjøpt opprinnelsesgaranti for sitt energiforbruk. Det samme har Skagerak Nett gjort for forbruket til sine trafostasjoner.

Skagerak Kraft selger opprinnelsesgarantier i bedriftsmarkedet. Den nye portalen åpner for kraftkjøp av lokal vannkraft fra alle de 49 hel- og deleide kraftverkene som befinner seg over store deler av Sør-Norge. 

Privatkunder som vil kjøpe opprinnelsesgarantier bør kontakte sin strømleverandør.