Sammen med Joakim Schlanbusch (20), Bjørn Gullik Eikenæs (20) og Ole Bjørnstad Kise (21) har Emil Severin Nilsen (20) avsluttet to og et halvt års læretid i Skagerak Nett. I februar besto alle fire den praktiske fagprøven, der de fikk i oppgave å bygge nettstasjoner som nå er satt i drift.

Kort tid etterpå kom beskjeden om at alle fire får fast jobb i nettselskapet.   

– Det var en telefonsamtale som jeg satt stor pris på. Det har ikke vært en selvfølge å få fast jobb, og jeg er veldig glad for å få tilbudet, sier Emil Severin Nilsen.

– Dette er flinke folk som er blitt dyktige energimontører. De har levert flott gjennomførte fagprøver, og jeg er trygg på at de blir gode bidragsytere i Skagerak Nett, understreker teamleder Geir Døvle Svendsen som har fulgt lærlingene fram til fagprøven i energimontør-faget.

Flere lærlinger

I år tar Skagerak Nett inn seks nye lærlinger, én av dem skal stasjoneres i Hjartdal, resten i Grenland og Vestfold. 25 søknader skal snart siles ned til de seks som får tilbud om lærlingplass.

– Vi tar inn lærlinger for å gi dem fagbrev, og hvor de jobber etterpå vil tiden vise. I år er vi heldige og har ansatt alle fire som tok fagbrev i februar, sier Svendsen.

Lærlingene jobber med høy- og lavspentkabler, på regionalnettlinjer og -stasjoner. 

– Vi lærer lite om dette på skolen, men jeg var på utplassering som skolelev i Skagerak Nett. Her har vi veldig varierte arbeidsdager, og vi får være mye utendørs, sier Joakim Schlanbusch.

Gode veiledere

Også Skagerak Kraft og morselskapet Skagerak Energi tar inn lærlinger til høsten. I februar var det totalt 19 lærlinger, fem traineer og to masterstudenter i konsernet.

– Det er viktig for oss å få inn flinke lærlinger, som er interesserte og motiverte, og som har lyst til å jobbe her, sier teamleder Svendsen.

I det daglige går lærlingene sammen med hver sin veileder, og disse får mye skryt for god oppfølging i lærlingløpet. 

– De er krumtapper i lærlingordningen. Gode veiledere er utrolig viktige, understreker Svendsen.