Svein Erik Olesen (51) og Pål T. Nilsen (45) er begge nylig ansatt i henholdsvis Skagerak Energi og Skagerak Energipartner. Det har vært knyttet stor spenning til hvem som skulle fylle stillingene. 

– Disse to utgjør viktige brikker i oppstarten av Skagerak Energipartner, forteller Christopher Kjølner, konserndirektør for Strategi og forretningsutvikling i Skagerak Energi. 

Oppkjøp

Svein Erik Olesen kommer til stillingen som Business Development Manager (M&A) i Skagerak Energi fra GS Group AS. Der har han vært ansatt som CFO med ansvar for økonomi, HR, finans og IT. Han begynner i den nye jobben etter sommerferien. 

mann– Jeg gleder meg ordentlig til å begynne arbeidet. Skagerak-konsernet er sterkt og kompetent, sier Olesen. 

I Skagerak Energi får Olesen ansvar for kjøp og salg av virksomheter.

– Å vokse alene vil ta tid, men gjennom samarbeid og oppkjøp av vekstselskaper kommer vi raskere til målet, sier Kjølner.

Skagerak Energipartner ble etablert i 2019 for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Selskapet skal samle etterspurt kompetanse og for å ta en posisjon inn mot det grønne skiftet. Går alt etter planen omsetter selskapet for 500 millioner kroner årlig, i løpet av 10 år. 

– Et spennende marked

Pål T. Nilsen starter også i august, som leder for teknisk salg i Norden. Nilsen kommer fra ABB, der han blant annet har vært leder for datasentersegmentet. Han har tidligere samarbeidet tett med Skagerak Energi, blant annet gjennom arbeidet med Skagerak Energilab i Skien. Hos Skagerak Energipartner får han tittelen Leader Application Engineering Nordic.

– Skagerak Energipartner er tidlig til bords i bransjen, og har en godt forankra strategi i et veldig spennende marked, sier Nilsen. 

Grønt skifte

I løpet av året ventes det ytterligere ansettelser. Fra før av er Kjetil Dahl og Øystein K. Sæther ansatt som forretningsutviklere i Skagerak Energi.

– Siden oppstarten har vi sett bredt på markedsområder og muligheter der det kan være fornuftig, både kommersielt og strategisk å bidra. Vi tester ut modeller for hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet, sier Sæther. 

Han understreker viktigheten av at Skagerak Energi kan bidra til eierkommunene Porsgrunn, Bamble og Skien, gjennom mer enn rent utbytte. 

– Vi er i god og viktig dialog med eierkommunene om hvordan Skagerak Energi kan bidra til et grønnere Grenland. Vi vil bidra til at grenlandskommunene og industrien kan bli enda grønnere og enda mer konkurransedyktige, ved å dra nytte av kjernevirksomheten inn i nye markeder, sier Sæther. 

Sommerens ansettelser styrker kjerneteamet i Skagerak Energipartner. Videre skal det jobbes med nye pilotprosjekter, og det skal utvikles en IT-plattform for selskapet. 

Skagerak Energipartner retter seg mot det nordiske markedet, med mål om at elektrifiseringen av samfunnet skal lykkes. 

– Partene i begge ender av strømnettet skal få det de trenger: Det skal bli grønt, og det skal bli lønnsomt, sier Christopher Kjølner, konserndirektør for Strategi og forretningsutvikling i Skagerak Energi. 

Skagerak Energipartner

Skagerak Energipartner er et nyopprettet selskap, 100 prosent eid av Skagerak Energi.

Selskapet ble opprettet for å utnytte selskapets kompetanse i møte med nye markedsmuligheter som følge av elektrifiseringen i samfunnet.

Skagerak Energipartner er en av fire kjernevirksomheter i konsernet, i tillegg til vannkraftprodusenten Skagerak Kraft, nettselskapet Skagerak nett og fjernvarmeselskapet Skagerak Varme.