I forbindelse med byggingen av nye Dalsfos kraftverk gjøres det flere tiltak for å sikre vandringsveiene til ålen i vassdraget. I første omgang settes det ut såkalte refugium-feller for å kartlegge hvor den oppvandrende glassålen går.

- Disse er egentlig ikke feller, men fristende gjemmeplasser for ålen når den vandrer opp vassdraget. De kan når som helst forlate innretningene og det gjør at de ikke krever så hyppig tilsyn som en ordinær felle gjør, forteller miljørådgiver Mathilde Berg i Skagerak Kraft.

Fristende gjemmesteder for ungålen

Refugium-fellene flyter i vannskorpen og har tett med 15-20 centimeter lange tau som er fristende for glassålen å gjemme seg i. Glassål er betegnelsen på ung ål som vandrer opp vassdragene. De er opp mot 6-7 centimeter lange og nærmest gjennomsiktige som navnet antyder.

- Når vi ser at det har vært ål i refugium-fellene setter vi opp ordinære feller. Disse må ha tilsyn regelmessig, for ålen som fanges skal fraktes opp i Toke og slippes ut i vannet der, forteller Berg.

I denne omgang er det satt ut tre refugium-feller ved Dalsfoss og tre nederst i vassdraget ved Kammerfoss. Det er Norconsult som monterer fellene på vegne av Skagerak Kraft, og målet er å avdekke mer av ålens hemmeligheter.

Vil ha flere tall om ålen

- Vi ønsker å finne ut mest mulig om ålens vandring både opp og ned vassdraget. Det er fanget utvandrende ål ved Dalsfoss i mange år. Det vil gi oss gode data om den totale fangsten, men vi ønsker enda bedre tall. Vi vil gjerne vite kjønn, lengde og vekt for ålen som fanges i et ålekar på vei nedover, sier Håkon Gregersen fra Norconsult. 

- Rekorden er 4 kilo, sier Arne Sørdalen som har tømt ålekaret siden 90-tallet.

- Det er i så fall norgesrekord med god margin, konstaterer Gregersen.

Den offisielle norgesrekorden er fra 1985 og er på 3,85 kilo.

Har fanget ål i over 20 år

Mann med hjelmNår nye Dalsfos kraftverk står ferdig skal et nytt ålekar tas i bruk. Sørdalen har hørt andre hevde at det har vært fanget ål ved Dalsfoss siden 1920-tallet uten at han tør gå god for opplysningene. Han husker ikke hvilket år han var med og tømte ålekaret første gang, men siden 1997 er det han som har tømt og registrert fangsten hver høst.

- Vi var oppe i 700 kilo i året, men de siste årene har det vært mindre. I fjor ble det fanget cirka 250 kilo, forteller han.

Etter at ålen ble rødlistet som kritisk truet i 2006 har Sørdalen fraktet den ned til Kammerfoss og sluppet den ut sjøen der. For noen år tilbake ble ålen nedgradert fra kritisk truet til sårbar, men er fortsatt regnet som en truet art. Tidligere leverte Sørdalen fangsten på fiskemottaket i Kragerø hvor den ble eksportert videre til Danmark og Tyskland.

- Ålen lager noen rare lyder, den driver og smatter. Jeg tror den snakker, så jeg snakker tilbake til den, forteller Sørdalen spøkefullt.

Får hjelp av ferievikarer

I løpet av sommeren skal Sørdalen få hjelp med røktingen av ålefeller og ålekar. Ferievikarer ved kraftverkene i Kragerøvassdraget får ansvaret for regelmessig ettersyn av fellene for glassålen. Det vil også settes vann på ålekaret i juli, men den gytevandrende ålen drøyer gjerne til september før den kommer nedover vassdraget.

Refugium-felle